Lukker dørene for siste gang

Denne uken ble dørene låst for siste gang for Normisjon i Hurdal.

Nærmere 40 års historie for Normisjon er over i Hurdal. Denne uka ble lyset slukket og dørene låst for siste gang der Gå Ut Senteret (GUS) var fra 1984 til 2015. 

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Fredrik Tanke Arstad – Publisert: 01.09.23

Skoleanlegget i Hurdal ble solgt sist vinter, og siden i mars har ansatte og frivillige i Normisjon sortert og pakket arkivmaterialet for å sende det til Misjons- og diakoniarkivet i Stavanger. 

– De som bygde opp dette senteret og drev det i mange år, fortjener en stor takk, sier Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon. 

– Betydd mye 

Vestel Haga er svært glad for den betydningen Gå Ut Senteret i Hurdal har hatt for organisasjonen. 

– GUS har betydd veldig mye for rekrutteringen og utdanning av misjonærer og andre medarbeidere i Santalmisjon og Normisjon. Men alt har sin tid, og nå når dette kapittelet er over, gleder vi oss over at Gå Ut Senterets virksomhet videreføres på en god måte i Trondheim.  

Rekordsøkning 

– I høst var det rekordsøkning til skolen. Det gir oss indikasjoner på at skolen dekker et behov, og at den fortsatt vil ha stor betydning for rekruttering av nye medarbeidere, både til våre samarbeidsland og i Norge, sier Vestel Haga. 

Elisabeth Nilsen, organisasjonssekretær i Normisjon kunne puste lettet ut da alt var pakket og gjort klart for transport til Stavanger. Sammen med Eivind Saaghus, økonomi- og administrasjonssjef i Normisjon, har hun holdt i trådene med pakking og rydding i Hurdal. 

En stor del av Normisjons historiske arkiv er nå blitt sendt til Misjons- og diakoniarkiv i Stavanger.

– Det ble hele 36 paller som ble sendt med trailer til Stavanger. I tillegg fylte vi et par containere med papirer og andre ting som det ikke var verdt å ta vare på. Blant annet var det oppbevart innbundne årganger av Santalen, langt flere enn vi trenger.  Det holder å ta vare på tre sett, en til kontoret, en til arkivet og en til Nasjonalbiblioteket, sier hun, forteller hun og legger til: 

– Vi er veldig glade for den store innsatsen de frivillige medarbeiderne gjorde. Uten dem hadde vi ikke kommet i mål.  

I tillegg til Santalmisjonens arkiv skal også Indremisjonsselskapets arkiv til Stavanger. 

Historisk milepæl  

– Dette arkivet er ikke så stort som Santalmisjonens arkiv fordi Indremisjonsselskapet hadde en mer desentralisert struktur. Her i Oslo er det bare arkivet for hovedadministrasjonen som er lagret. Regionene oppbevarer arkivene fra de gamle indremisjonskretsene, forteller Eivind M. Saaghus.  

Han regner med at arkivet i Oslo blir oversendt før årsskiftet. 

Saaghus mener flyttingen av arkivet til Stavanger er en milepæl i organisasjonens i historie.  

– Arkivet blir nå lettere tilgjengelig for alle, noe også digitalt på Misjons- og diakoniarkivets nettside, forteller han. 

I likhet med en rekke andre organisasjoner og kirkesamfunn har Normisjon inngått avtale med Misjons- og diakoniarkivet på VID i Stavanger. Materialet som nå skal arkiveres i Stavanger er helt tilbake fra 1867 og 1868 da de to organisasjonene ble stiftet og fram til Normisjon ble etablert i 2001.