Oppdager Bibelen med kvinner i landsbyen

Hver uke reiser flere i team Senegal for å møte en gruppe kvinner til bibelstudier i en annen landsby. Sammen oppdager de og lytter til Bibelen på malinkéspråket.

Her er kvinnene samlet for å lytte til Bibelen sammen. Foto: Team Senegal/ Normisjon
Tekst: Inga Lill Nyvoll

Siden 2014 har Normisjon drevet pionérarbeid i Senegal i Vest-Afrika. Arbeidet er ennå i etableringsfasen, men likevel opplever teamet at Gud rører seg i arbeidet.

Denne våren fikk Normisjons utsendinger til Senegal endelig komme tilbake til felt etter evakueringene i fjor.

– Gud som må virke
Nylig arrangerte teamet bønneuke og ba for landsbyen og arbeidet de står i.

– Vi tror at alt vi gjør må springe ut ifra bønn. Vi vil formidle evangeliet og gå sammen med menneskene vi har fått bli kjent med, men det er Gud som må virke og møte dem, forteller Miriam Haaland, leder for Senegal-teamet.

Ukentlig reiser hun og utsending Kari Jøssang til en annen landsby for å ha bibelstudier med en gruppe kvinner. På bibelstudiet bruker de lydfiler som har blitt oversatt til malinké. 

Bønnesvar
En av kvinnene fungerer også som språkhjelper for flere i teamet. Hun har også vært med å spille inn lydfilene. 

– Vi kom i prat med henne og noen av hennes venninner, og skjønte at de var interessert i å høre mer av bibelfortellingene. Vi hadde lenge bedt og ventet på at noen skulle være åpne for å høre. Plutselig åpnet dørene seg for en relasjon vi hadde hatt lenge, sier Miriam og fortsetter:

– Vi var akkurat komt i gang med disse samlingene da vi måtte evakuere i fjor, så nå er vi veldig glade for å være i gang igjen. I tillegg var det veldig fint å se at kvinnene kom til oss nå og sa at de ville fortsette med samlinger igjen.

Bli med å be for team Senegal og arbeidet de står i! Du kan lese mer om Normisjon pinoérarbeid i Senegal her.