Pionerarbeid i Senegal

Senegal er et land med lange muslimske tradisjoner. Svært få blant malinké- og kassonke-folket har fått mulighet til å høre hvor høyt Gud elsker dem (Joh. 3.16). De har heller ikke hele Bibelen tilgjengelig på sitt morsmål.

Våren 2014 startet Normisjon arbeidet sitt i Øst-Senegal. I dette området av Senegal er fattigdommen størst og det er få hjelpeorganisasjoner her.

Her har vi startet et pionerarbeid hvor målet er å plante bærekraftige menigheter. Utsendingene bruker mye av sin tid på relasjonsbygging. De snakker med naboene, deler tradisjoner, kultur og troen sin med hverandre. De har også skapt noen sosiale treffpunkt og startet med fotballtrening og aerobic.

Bibelen er heller ikke tilgjengelig på morsmålet til malinké-folket eller kassonke-folket. Vårt ønske er at Bibelen kan være tilgjengelig for alle folkeslag slik at de kan få muligheter til å selv lese om Jesu kjærlighet til dem. Derfor jobbes det med oversettelse av bibelhistorier og danner grunnlaget for at små grupper kan møtes ukentlig for å samtale rundt bibelhistoriene og snakke om Gud for de som ønsker dette.

Området vi jobber i er som sagt fattig og vi jobber også med noen diakonale tiltak som brønnprosjekt for å gi kvinner vann til dyrking av grønnsaker.

Prosjektnummer: 402001

Gi EN GAVE