– Over all forventning 

På noen av Normisjons leirsteder, blant annet på Strand i Sandefjord, dekkes det nå til julelunsjer og julebord.

Tre av Normisjons leirsteder inviterer nå til julelunsjer, julemiddager og julebord. På Sjøglimt leirsted i Østfold er oppslutningen så stor at de vurderer å utvide tilbudet. 

Tekst: Arne Sæteren – foto: unsplash.com og Strand leirsted – publisert 26.11.2022

Wenche Bjørknes, bestyrer og kokk på Sjøglimt leirsted i Ørje, forteller at det er tredje gang de inviterer til julebord, og at oppslutningen har vært veldig god. 

– Dette har vært over all forventning, vi har nesten ikke plass til flere. Derfor vurderer vi om vi skal utvide tilbudet med flere dager. Dette blir ikke i år, selv om det begynner å bli fullt.  Vi har tre bordsetninger lørdag 3. desember, og den midterste av dem er allerede fulltegnet, forteller hun. 

– Etter servering av julemat blir det sang og julestemning i peisestua, forteller Wenche Bjørnes og legger til at de får mange lovord om maten, og at mange forteller at de kommer for å støtte leirstedet. 

Første året uten restriksjoner 

Strand leirsted i Vestfold har i noen år arrangert lunsjforedrag og 1. og 2. desember inviterer de til julelunsjer. I tillegg står to julekonserter med julebord på programmet i begynnelsen av desember. 

– Vi har hatt dette tilbudet siden 2020, men det er først i år vi ikke har noen restriksjoner og begrensninger i antall besøkende, forteller Ruben Heitmann, daglig leder på Strand. 

Han forteller at det er stort sett mindre grupper og enkeltpersoner som kommer til julelunsjene.  

– Vi får positive tilbakemeldinger, noen mener dette er et godt alternativ til et restaurantbesøk i byen, sier han.  

Åpent for alle 

IMI Stølen i Oppdal har det også blitt en tradisjon med julebuffet i adventstiden.  

– Vi har siden 2017 invitert til åpen middag en torsdag i måneden og 8. desember står ribbe og pinnekjøtt, riskrem på menyen. Denne menyen kan også kjøpes for å ta med seg hjem, forteller Jakob Nielsen, daglig leder på leirstedet. 

Han forteller at det var vært over 100 gjester, det meste 125, på noen av middagene, og det er ikke bare er mennesker med tilknytning til Normisjon som kommer.  

– Bygdefolket i Oppdal og nærliggende kommuner er godt representert, og en pensjonistforening har bestilt et eget rom for å ha sitt julebord hos oss, forteller Nielsen. 

– Vi har vekslet mellom å ha påmelding og at gjestene bare kan stikk innom til middagene. Men heretter blir det påmelding. I oktober kom det flere gjester enn forventet, og vi gikk tom for mat, forteller Jakob Nielsen. 

Større visjon 

Ruben Heitmann på Strand forteller også at mennesker som ikke har tilknytning til Normisjon besøker lunsjforedragene og julearrangementene på leirstedet.  

– Selv om slike arrangement er verdifulle for å utnytte kapasiteten og gi inntekter, har vi en større visjon enn å bare tjene penger. En del mennesker synes det er en høy terskel i Normisjon og synes det er lettere å komme på slike arrangement på et leirsted. Jeg håper vi kan være med og åpne Normisjon for nye mennesker, sier han 

Ruben Heitmann skal lede et seminar på Normisjons MER-konferanse i Stavanger i midten av januar. Det har fått tittelen: «Hvordan skape aktivitet og engasjement rundt leirstedene våre?»