Håp om en bedre fremtid i Mali

Gjennom ulike mindre diakonale prosjekter kan vi bringe godhet inn i andre menneskers liv og gi fremtidshåp. 

Mali er et økonomisk dårlig stilt land og menneskelig nød er lett å få øye på. Vi ønsker ikke å lukke øynene for den realiteten. Gjennom vår kirkelige partner og i nært samarbeid med denne tilbyr vi støtte til nødvendig helsehjelp til mennesker i og med tilknytning til våre kristne fellesskap.

Det gis også ut enkelte studiestipend til unge mennesker som kommer fra særlig krevende kår. Utdanning er kanskje vårt viktigste verktøy mot fattigdom, og som kan gi ringvirkninger for hele storfamilien. 

 

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.