Disippelskap, ledelse og teologi i Mali

Normisjon jobber for å bygge selvstendige kirker som formidler evangeliet. Fordi kirken i Mali er ung har vi mye fokus på disippelskap, ledelse og teologi. 

Svært sentralt i opplæringen er en bibelskole, med både nasjonalt og internasjonalt personell. Bibelskolen underviser studentene i samlinger/bolker og har praktisk trening som en del av utdannelsen. Fra januar til april har de undervisning ved skolen med etterfølgende praksis hjemme fra fra mai til desember. Utdannelsen går over tre år.

Bibelskolen utdanner også radio-medarbeidere og har et eget radiostudio som sender kristne programmer gjennom 14 sekulære radiostasjoner. Disse dekker et stort området og som sender program både på fulani, kassonke og malinke.

Teologisk desentralisert opplæring ligger også under bibelskolen.

Årlig budsjett: kr 1 914 000,-    Prosjektnummer: 401021

Gi en gave