Kulturell identitet og forankring i Aserbajdsjan

Dette prosjektet inneholder to ulike underprosjekter hvor begge handler om å finne og bevare sin identitet.

Vår støtte til Udi folket går først og fremst til å etablere en levende kirke som bygger på deres tradisjoner. Butikken Folk Art fremmer tradisjonelt håndverk og skaper muligheter for håndverker til å kunne selge sine varer.

  1. Minoritetsfolkegruppen Udi har vært en sentral målgruppe for Normisjon. Normisjon arbeider kontinuerlig for å styrke udiene og hjelpe dem i arbeidet med å ta vare på og utvikle sin egenart. Ønsket er at språket, tradisjonene og den historiske kristne arven kan bevares, fornyes og videreformidles til kommende generasjoner.
  2. Folkart er et selskap etablert av Normisjon i Aserbadjsjan. Det jobber for å skape bærekraftige arbeidsplasser for produsenter av husflid og håndtverksprodukter. Koronapandemien har utfordret Folkart siden de har behov for å selge produktene sine til turister i hovedstaden Baku. Folkart har klart å etablere en markedstilgang for mange produsenter som før ikke kunne leve av de produktene de lagde. Nå etter pandemien ser vi stadig flere salg og mer hjelp til våre lokale kunstnere. Det planlegges for å utvide tilbudet til å omfatte flere produsenter. Besøk gjerne nettsiden  https://folkart.az/

Prosjektnummer: 321002

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Kunst som forandrer liv

Suvenirbutikken Folk Art er en del av Normisjons arbeid i Aserbajdsjan. Det hele startet i 2009 som et prosjekt for å hjelpe folk som drev med hjemmeproduksjon av kunsthåndverk.

Read article "Kunst som forandrer liv"

Prisvinnende suvenirbutikk

I år er det 10 år siden Normisjon i Aserbajdsjan startet arbeidet med rettferdig handel og salg av lokallaget kunsthåndverk.

Read article "Prisvinnende suvenirbutikk"