Ledere for fremtiden i Mali

 

Vi ønsker å bygge selvstendige kirker som formidler evangeliet, og fordi kirken i Mali er ung har vi mye fokus på disippelskap, ledelse og teologi.  

En bibelskole, med både nasjonalt og internasjonalt personell, står sentralt i opplæringen. Bibelskolen underviser studentene i samlinger/bolker og har praktisk trening som en del av utdannelsen. Fra januar til april har de undervisning ved skolen og  praksis hjemme fra mai til desember. Utdannelsen går over tre år. 

Bibelskolen utdanner også radiomedarbeidere og har et eget radiostudio som sender kristne programmer gjennom 14 ikke-religiøse radiostasjoner. Radioprogrammene dekker et stort område, og har programmer på fulani, kassonké og malinké. 

Under bibelskolens ansvar ligger også teologisk opplæring ute i distriktene, og gjennomføres i lokalmenighetene.

Prosjektnummer: 341007

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.