Like Mye Verdt i Bangladesh

Skal man lykkes i bekjempelsen av urettferdig behandling av mennesker viser det seg at lokalsamfunn må stå sammen om å beskytte unge jenter (og gutter).  Nasjonale myndigheter, religiøse ledere og skoler må ha en tydelig stemmer når det gjelder barns og kvinners rettigheter. 

Prosjektet ICCB (Integrated-Program for Community Capacity Building) jobber for å styrke minoriteters sosiale og juridiske rettigheter og slik løfte frem deres egenverd. Målet er å nå over 16.500 familier og over 50.000 kvinner. Det gjøres gjennom et systematisk arbeid for å styrke nøkkelpersoners og lokalsamfunns forståelse og kunnskap.  

Sivil- og lokalsamfunnet må styrkes. Lav inntekt og dårlig økonomi er et stort hinder for dette. Prosjektet fokuserer derfor også på etablering av småbedrifter, skaffe tilbake illegalt pantsatt jord til utsatte mennesker og basisopplæring i dyrking av egen jord. Rundt 60 lokale bønder har nå fått tilbake sin jord og over 635 har fått hjelp til å benytte ny kunnskap for å sikre høyere produksjon.  

Etter få år ser vi nå en forsiktig nedgang i flere lokalsamfunn, knyttet til alkoholmisbruk og at jenter giftes bort tidlig.    

ICCB er NORAD finansiert, og Normisjon bidrar med egne midler. Prosjektet ledes av NDF (Northern Development Foundation) som er en av våre samarbeidspartnere i Bangladesh. Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2022.  

Både NDF og Normisjon Bangladesh har gjennom lang tids innsats klart å etablere ordninger for å hjelpe småbedrifter i gang. Begge disse organisasjonene har egne mikrofinansavdelinger som er selvfinansierte og som hvert år hjelper nye familier i å skape en bedre hverdag. 

Jenters utdanning er viktig for å sikre like muligheter til alle. I tillegg til ICCB støtter Normisjon Ampur tailor school som gir søm- og yrkesopplæring til 18 jenter hvert halvår. Her får “drop out” jenter mulighet til å lære å lære et yrke. Sammen med dette arbeidsrettede studiet er det en bibelskole med fokus på undervisning og kristent liv. Ved avsluttet kurs mottar jentene hver sin symaskin, noe som gir dem mulighet til å forsørge seg selv ved hjelp av sine nye ferdigheter. Slik kan de bidra inn i familien og/eller ta opp igjen videre studier. 

Prosjektnummer:322004

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter om Like Mye Verdt

Sterke opplevelser i Bangladesh

Read article "Sterke opplevelser i Bangladesh"

Stolt av samarbeid

I Normisjon våger vi å prøve nye arbeidsformer for å virkeliggjøre vår visjon om Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. «Heller krigsskader enn liggesår», er det muntlige og dagligdagse innsteget.

Read article "Stolt av samarbeid"

Skal fortelle flere om Like Mye Verdt

Influenser Jennie Sofie reiser til Bangladesh sammen med Normisjon!

Read article "Skal fortelle flere om Like Mye Verdt"