Menighetsbygging og evangelisering i Bangladesh

I Bangladesh er 9 av 10 muslimer. Under 1 % er kristne og åpen evangelisering tolereres ikke. Normisjon er med å støtter tre lokale kirkesamfunn som i all hovedsak tilhører marginaliserte folkegrupper. Vi ønsker å hjelpe disse kirkene til å bli stadig mer misjonale og bygge gode ledere.

Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church (BNELC) er den største av de tre samarbeidskirkene, og består i hovedsak av santaler, en minoritetsgruppe Normisjon har fulgt siden 1867. Her støtter Normisjon kirkens menighets- og lederutviklingsprogram (bl.a, Martha Maria-skolen hvor unge santaljenter får bibelundervisning, praktisk og teoretisk utdannelse) og Women Prayer Work, et bønne- og disippelnettverk for kvinner.  I tillegg støtter Normisjon barne- og ungdomsarbeidet hvor over 3500 barn og unge er med. 

Gjennom samarbeidskirken Evangelical Christian Church (ECC) støttes et misjonalt og diakonalt lederutviklingsprogram. I Chittagon Hill Tracts, et lukket jungelområde på grensen til Burma, støtter Normisjon noen lokale personer som ønsker å fortelle folkeslagene i deres region om sin kristne tro. De bor i og reiser inn til steder som er helt utilgjengelig for folk utenfra.

Den tredje samarbeidskirken, Sylhet Presbyterian Synod (SPS), består av medlemmer fra flere minoritetsgrupper som Khasi, Santal og Gharo. Her støtter Normisjon et desentralisert Bibel- og lederutviklingsprogram for 230 elever. Her er også planen å bygge et nytt internat. 

Prosjektnummer: 302022

Gi en gave