Menighetsbygging og evangelisering i Mali

Mali har under én prosent evangeliske kristne, som understreker behovet for menighetsbyggende arbeid slik at evangeliet kan bringes videre i ord og gjerning.

Interne stridigheter og uro i Mali har gjort arbeidet krevende, men like fullt givende. Målet er å nå stadig flere fra folkegruppene kassonké, malinké, fulani og bambaratalende som bor i vest-Mali.

Mennesker blir stadig kristne. I mars 2017 ble 21 malinkéere døpt under en årlig leir for malinké-menighetene. Også i flere av de andre menighetene kommer folk til tro.

Søndagsskole og dåpsundervisning er viktig i arbeidet. Det samme gjør disippelopplæring og ledertrening.

For barn og unge i Église Évangelique Lutheriénne du Mali (EELM) arrangeres også lederopplæring og årlige leire.

Årlig budsjett: kr 1 663 000,-    Prosjektnummer: 401011

Gi en gave