Menneskeverd og like muligheter

En ting vil vi aldri slutte å kjempe for: at alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne, er like verdifulle – og høyt elsket av Gud! Derfor jobber vi målrettet for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal få leve verdige liv.

Vi gir konkret hjelp til enkeltpersoner, og jobber for å løfte de funksjonsnedsattes stemme i samfunnet.

Land

Menneskeverd og like muligheter i Bhutan

Mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bhutan må regnes som likeverdige med like rettigheter som andre samfunnsborgere. Slik er det ikke i dag, men det tas viktige skritt i riktig retning.

Read article "Menneskeverd og like muligheter i Bhutan"

Menneskeverd og like muligheter i Nepal

Funksjonsnedsatte må gis verdighet og mulighet til deltagelse og bli møtt som mennesker skapt i Guds bilde.

Read article "Menneskeverd og like muligheter i Nepal"

Menneskeverd og like muligheter i Senegal

Normisjon ønsker å støtte gode initiativ i sivilsamfunnet og har nå gått inn i et samarbeid med Handikapforbundet og Mama Maries barnehjem.

Read article "Menneskeverd og like muligheter i Senegal"