Misjonale kirker i Bangladesh

Normisjon støtter tre lokale kirkesamfunn, som i all hovedsak tilhører marginaliserte folkegrupper. Gjennom Asiabasen ønsker vi å styrke og utruste kristne til frimodig å dele sin tro gjennom handling og ord.  

Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church (BNELC) er den største av de tre samarbeidskirkene, og består i hovedsak av santaler, en minoritetsgruppe Normisjon har fulgt siden 1867. Her støtter vi kirkens menighets- og lederutviklingsprogram og Women Prayer Work (WPW) er et nettverk med over 80 kvinnegrupper. Det gir ringvirkninger og her er mange vitnesb\yred om helbredelser og endrede liv. Vi gir også innimellom noe prosjektstøtte til søndagsskolearbeid, der over 1000 barn deltar. Normisjon støtter Amnur bibelskole som utruster kristne ledere.

Gjennom samarbeidskirken Evangelical Christian Church (ECC) støttes et misjonalt og diakonalt lederutviklingsprogram, kirkens søndagsskolearbeid og kirkens misjonsarbeid. Misjonsarbeidet er rettet mot flere unådde folkegrupper, blant annet i Chittagon Hill Tracts, et lukket jungelområde på grensen til Burma. 

Den tredje samarbeidskirken, Sylhet Presbyterian Synod (SPS), består av medlemmer fra flere minoritetsgrupper som Khasi, Santal og Gharo. Her støtter vi et desentralisert Bibel- og lederutviklingsprogram for 230 elever.  

I alle disse kirkene ønsker vi at det skal vokse frem nettverk og menigheter med en misjonal identitet.  Agenda 1, som vi tilbyr kirkene gjennom Asiabasen, er derfor en sentral satsing. Asiabasen har fokus på misjonale fellesskap, Jesussentrert lederskap og bønnevekkelse. Gjennom Asiabasen ønsker vi å styrke kompetansen og kapasiteten til våre samarbeidskirker og bistandspartnere slik at de kan nå målene sine. Det jobbes også konkret med kursing innen tematikk som ledelse, pengeforvaltning og givertjeneste. 

Agenda 1 er en satsing vi gjør i flere av våre land. Arbeidet består av undervisning og samtaler i ulike læringsfellesskap der menigheter, ofte tverrkirkelig, hjelper hverandre til å se muligheter og jobbe med menighetenes egen identitet. Målet er at mennesker og menigheter ser seg som redskaper i Guds hånd for å oppfylle Guds misjon for vår verden. 

En annen viktig komponent, er våre to ledertreningsprogrammer Asia Transformational Leader Development Programs (ATLDPs) og Leadership Capacity Building (LCB). Det første kurset har et særlig fokus på enkeltledere og er et kurs som varer i 10-14 dager. Kurset tar utgangspunkt i temaene Christ, Calling, Character, Competencies and Community. Det andre lederkurset er mer tilrettelagt for partnerkirker og organisasjoner. Det gjør at disse bygger opp sin egen kompetanse innen ledelse for slik også å kunne bygge, utvikle og styrke organisasjonen.

Prosjektnummer: 322003

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Reiser fra byene

Når faren er hjemme vet Gloria og familien at de kommer til å gå sultne den dagen. De fattigste strever for å overleve med følgene av koronapandemien i Bangladesh.

Read article "Gloria (17) drømmer om å jobbe med musikk"

Heile forsamlinga reiste seg då spørsmålet kom

I ei krevande tid med pandemi og tøffe levekår fortel bønnekvinnene i Bangladesh at mange nye kjem til tru.

Read article "Heile forsamlinga reiste seg då spørsmålet kom"

Det er makt i de foldede hender

For 30 år siden samlet en gruppe kvinner seg til konferanse nordvest i Bangladesh. Tolv av deltakerne ble så engasjerte at de bestemte seg for å opprette egne kvinnegrupper med et spesielt fokus på bønn. I dag dekker arbeidet 70 slike grupper fordelt på 200 menigheter.

Read article "Det er makt i de foldede hender"