Misjonale kirker i Mali

Interne stridigheter og uro i Mali har gjort arbeidet krevende, men likevel meningsfullt. Målet er å nå stadig flere fra folkegruppene kassonké, malinké, fulani og bambaratalende som bor i vest-Mali. Vår hovedoppgave er å støtte og utruste vår partner Église Évangelique Lutheriénne du Mali (EELM) og vandre sammen med denne unge kirken. 

Søndagsskole og dåpsundervisning er en viktig del av arbeidet. Det samme er disippelopplæring og ledertrening, og for barn og unge arrangeres lederopplæring og årlige leire. 

Agenda 1 har de siste årene vært et viktig program og en hovedsatsing for å sette menigheter og enkeltmennesker i bevegelse. Målet er å danne misjonale fellesskap og kirker som tar evangeliet videre. Et fellesskap på tvers av menigheter settes sammen i ulike læringsfellesskap, og fruktene ser vi i mennesker og kirker som gjør Guds verdensvide oppdrag til sitt oppdrag og sin identitet. Arbeidet er avgjørende for at flere folkeslag skal nås med evangeliet. Språket i østre Mali er svært likt språket i vestre del av Senegal, noe vi håper å dra nytte av.    

Under dette prosjektet ligger også støtte til kirkebygg, når det er behov for å reise en ny kirke. 

Prosjektnummer: 341004

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.