Misjonale kirker i Mali

Interne stridigheter og uro i Mali har gjort arbeidet krevende, men likevel meningsfullt. Målet er å nå stadig flere fra folkegruppene kassonké, malinké, fulani og bambaratalende som bor i vest-Mali. Vår hovedoppgave er å støtte og utruste vår partner Église Évangelique Lutheriénne du Mali (EELM) og vandre sammen med denne unge kirken. 

Søndagsskole og dåpsundervisning er en viktig del av arbeidet. Det samme er disippelopplæring og ledertrening, og for barn og unge arrangeres lederopplæring og årlige leire. 

Agenda 1 har de siste årene vært et viktig program og en hovedsatsing for å sette menigheter og enkeltmennesker i bevegelse. Målet er å danne misjonale fellesskap og kirker som tar evangeliet videre. Et fellesskap på tvers av menigheter settes sammen i ulike læringsfellesskap, og fruktene ser vi i mennesker og kirker som gjør Guds verdensvide oppdrag til sitt oppdrag og sin identitet. Arbeidet er avgjørende for at flere folkeslag skal nås med evangeliet. Språket i østre Mali er svært likt språket i vestre del av Senegal, noe vi håper å dra nytte av.    

Under dette prosjektet ligger også støtte til kirkebygg, når det er behov for å reise en ny kirke. 

Prosjektnummer: 341004

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Omplasseres til Senegal

Når Mali-utsendingene Hilde og Alf Halvorsen reiser ut til Afrika igjen i slutten av september drar de til nabolandet Senegal i stedet for Mali. 

Read article "Omplasseres til Senegal"

Malinkéenes bibelmåned

Når jordbrukssesongen er ferdig, møtes bønder i Mali til bibelkurs i fire uker.

Read article "Malinkéenes bibelmåned"

Rekordmange elever

Bibelskolen i Mali hadde nylig oppstart for nytt kull og i år ble det rekordår med enda flere elever enn tidligere.

Read article "Rekordmange elever på bibelskolen i Mali"