Misjonale kirker i Mali

Interne stridigheter og uro i Mali har gjort arbeidet krevende, men likevel meningsfullt. Målet er å nå stadig flere fra folkegruppene kassonké, malinké, fulani og bambaratalende som bor i vest-Mali. Vår hovedoppgave er å støtte og utruste vår partner Église Évangelique Lutheriénne du Mali (EELM) og vandre sammen med denne unge kirken. 

Søndagsskole og dåpsundervisning er en viktig del av arbeidet. Det samme er disippelopplæring og ledertrening, og for barn og unge arrangeres lederopplæring og årlige leire. 

Agenda 1 har de siste årene vært et viktig program og en hovedsatsing for å sette menigheter og enkeltmennesker i bevegelse. Målet er å danne misjonale fellesskap og kirker som tar evangeliet videre. Et fellesskap på tvers av menigheter settes sammen i ulike læringsfellesskap, og fruktene ser vi i mennesker og kirker som gjør Guds verdensvide oppdrag til sitt oppdrag og sin identitet. Arbeidet er avgjørende for at flere folkeslag skal nås med evangeliet. Språket i østre Mali er svært likt språket i vestre del av Senegal, noe vi håper å dra nytte av.

Det jobbes også med et radiostudio som sender kristne programmer gjennom 14 ikke-religiøse radiostasjoner på flere av lokalspråkene i området. 

Under dette prosjektet ligger også støtte til kirkebygg, når det er behov for å reise en ny kirke. 

Prosjektnummer: 341004

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Setter menighetene i bevegelse

Normisjon har brukt læringsfellesskapet Agenda 1 som et verktøy for å styrke samholdet mellom kirkene i Mali. Og Gud gir bønnesvar!

Read article "Setter menighetene i bevegelse"

20 år i Mali

I år har Therese Glendrange vært utsending i Mali i 20 år, men at det skulle bli så mange år hadde hun aldri trodd selv.

Read article "Har vært Mali-utsending i 20 år"

Kristne blir oppmuntret i Mali

Kristne i Mali tørster etter Bibel-undervisning, forteller lokale kristne i landet. Nylig møttes 50 mennesker for å oppmuntre og be for hverandre.

Read article "Lengter etter kristent fellesskap"