Okhaldhunga sykehus

Normisjon er en viktig støttespiller til Okhaldhunga sykehus, som drives av United Mission to Nepal. Sykehuset som ligger 8 mil fra Mount Everest er det eneste i et område med over 250.000 mennesker.

Sykehuset har over 1200 fødsler i året Det er gratis tjenester for barn under 12 kg. Sykehuset er også blitt et senter i Øst-Nepal for resistent tuberkulose. Normisjon støtter blant annet et pasientstøttefond som sikrer fattiges rett og mulighet til behandling. Gjennom det kan sykehusregningen betales for de fattigeste.

I tillegg til sykehuset arbeides det i samarbeid med myndighetene med samfunnshelse og forebygging i Okhaldhunga-distrikt.

Målet er at alle skal få lik rett til behandling ved sykdom og skader, og tilstrekkelig kunnskap om ernæring og barns helse. Dette har ført til en radikal forbedring i helsetilstanden for kvinner og barn.

Normisjon har vært med på å bygge ut sykehuset som nå er godkjent for 50 sengeplasser. Det nye sykehuset er bygd jordskjelv-sikkert og har i tillegg et helt nytt mødreventehjem som vil sikre enda flere trygge fødsler.

Samfunnshelse-prosjektet er delfinanisert av Norad.

Årlig budsjett: kr 4 357 000,- + Norad-finansering.     Prosjektnummer:  306002

Gi en gave