Okhaldhunga sykehus

Normisjon er en viktig støttespiller til Okhaldhunga sykehus, som drives av United Mission to Nepal. Sykehuset, som ligger 8 mil fra Mount Everest, er det eneste i et område hvor det bor over 250.000 mennesker.

Sykehuset har over 1200 fødsler i året Det er gratis tjenester for barn under 12 kg. Sykehuset er også blitt et senter i Øst-Nepal for resistent tuberkulose. Normisjon støtter blant annet et pasientstøttefond som sikrer fattiges rett og mulighet til behandling. Gjennom det kan sykehusregningen betales for de fattigeste.

Normisjon har i 15 år støttet et samfunnshelseprosjekt som har jobbet med å bygge opp primærhelsetjenesten i hele Okhaldhunga Distriktet. Prosjektet ble avsluttet i 2019 med gode og varige resultater.

Målet er at alle skal få lik rett til behandling ved sykdom og skader, og tilstrekkelig kunnskap om ernæring og barns helse. Dette har ført til en radikal forbedring i helsetilstanden for kvinner og barn.

Normisjon har vært med på å bygge ut sykehuset som nå er godkjent for 50 sengeplasser. Det nye sykehuset er bygd jordskjelv-sikkert og har i tillegg et helt nytt mødre-ventehjem som vil sikre enda flere trygge fødsler.

I april 2019 åpnet også en sykepleierskole som drives ut i fra sykehuset. Alle studentene er kasteløse jenter som har fått så gode karakterer, og kommer fra en så fattig bakgrunn, at de har fått stipend av staten som dekker både studieplass, husrom og mat gjennom hele studieperioden.

Prosjektnummer:  306008

Gi en gave