Pionermisjon i Senegal

 

Alle våre aktiviteter i Senegal treffer unådde folkeslag, deriblant også malinkeere, og det er denne folkegruppen vi har satt et særlig fokus på.

I en malinkelandsby med rundt 500 mennesker har vi etablert oss med et lite hus som gir mulighet for kortere opphold. Landsbyen besøkes jevnlig og der er det i dag etablert en bibelstudiegruppe med rundt 8-10 kvinner. Dette er et pilotprosjekt og målet er å etablere samtalegrupper. Ved inngangen til 2022 er to andre grupper er under oppstart.   

I gruppene deler man fortellinger fra bibelen og samtaler rundt betydningen den har for oss i dag. Store deler av Misjonærenes tid går med på å følge opp enkeltkontakter for slik å styrke kontaktflaten inn mot malikebefolkningen. Dette er et tidkrevende arbeid som krever tålmodighet i møte med en stolt muslimsk kontekst – som er overraskende åpen for å dele fortellinger, også fortellingen om Jesus Kristus som vi kristne elsker og tror på. Til dette arbeidet er språk avgjørende og språkstudier er en del av misjonærtjenesten. 

Håpet er å få styrke satsingen gjennom kristne malinkeere fra Mali og slik invitere den malinesiske kirke inn i en felles satsing. Våre misjonærer i Mali vil bidra aktivt inn i denne prosessen gjennom medvandring og felles arbeid.

Prosjektnummer: 342001

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

 

Nyheter fra prosjektet

Solgte syltetøy for 12 000 kr

Samlet inn penger til inntekt for Normisjons arbeid i Senegal på Normisjons største sommerarrangement.

Read article "Solgte syltetøy for 12 000 kr"

I Afrika for første gang

Normisjons nye ettåringer i Senegal forteller om de første inntrykkene på et nytt kontinent.

Read article "I Afrika for første gang"

Hverdagen i Senegal

I Senegal har Liv og Håkon Simonsen fått en spesiell innbydelse. Les mer om hva dette var på bloggen!

Read article "En spesiell invitasjon"