Pionermisjon

Visste du at over 40 prosent av verdens folkeslag aldri har hørt om Jesus? De vet ikke at de er elsket av Gud, har aldri sett en Bibel eller har aldri vært i en kirke. I Normisjon er vi stolte forvaltere av arven og kallet til å nå nye folkeslag med evangeliet.

I dag jobber vi direkte eller indirekte blant minst 25 folkegrupper som regnes som unådde.

Pionermisjon i Senegal

Svært få blant malinké- og kassonke-folket har fått mulighet til å høre hvor høyt Gud elsker dem (Joh. 3.16). De har heller ikke hele Bibelen tilgjengelig på sitt morsmål.

Read article "Pionermisjon i Senegal"

Pionermisjon i Sentral-Asia

Noen ganger ønsker vi å gi et kristent vitnesbyrd gjennom det vi gjør, når vi ikke kan snakke åpent om hvem vi tror på. 

Read article "Pionermisjon i Sentral-Asia"