Pionermisjon i Sentral-Asia

I denne satsingen kan vi ikke snakke åpent om hvem, hva eller hvor, men Normisjon er med i en spennende satsing hvor vi støtter kristent fagpersonell til et land i denne regionen.

Våre utsendinger studerer språk og skal inngå i et internasjonalt team som arbeider inn mot et folkeslag som regnes blant de minst nådde folkeslag i verden. Det finnes ingen kjente kristne blant dem og folkegruppen regnes som urørt.  

I teamet er det fokus på utviklingsprosjekter i lokalsamfunnet, men også businessutvikling og inntektsskapende prosjekter. Arbeidet som er utført har vist seg å være svært bærekraftig i en utfordrende tid. Sikkerhetstrusselen har til tider vært høy, men vi kan være med å bidra til forandring og fremtidshåp for lokalbefolkningen.

Drømmen er at Gud en dag vil grunnlegge sin kirke også blant disse. 

Prosjektnummer: 391002

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.