Samfunnsutvikling i Aserbajdsjan

Etter at Sovjetsamveldet brøt sammen og et selvstendig Aserbajdsjan vokste fram har utviklingen gått raskt i landet. Utviklingen er likevel ulikt fordelt. Normisjon ønsker å bidra til at folk får ta vare på og utvikle sin egen kultur og landområder.

Minoritetsfolkegruppen udi har vært en sentral målgruppe siden oppstarten. Normisjon arbeider kontinuerlig for å styrke udiene og hjelpe dem i arbeidet med å ta vare på og utvikle sin egenart. Ønsket er at språket, tradisjonene og den historiske kristne arven kan bevares og videreformidles til kommende generasjoner.

De gamle håndverkstradisjonene står i fare for å dø ut i det moderne aserbajdsjanske samfunnet. Normisjon ønsker å motvirke denne trenden. Gjennom Folk Art Center i Baku gir vi lokale kunsthåndverkere mulighet til å selge sine produkter til en rettferdig pris.

Normisjon har i mange år også gitt ut landsbrukslån til lokale bønder, men dette prosjektet er for tiden satt på vent.

Prosjektnummer: 301013

Gi en gave