Regnskapstall lagt frem for generalforsamlingen

13. juli 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

Onsdag 13. juli presenterte økonomi- og administrasjonsleder Trude Andersen Normisjons regnskapsresultat for 2015, 2016 og 2017.

Økonomi- og administrasjonsleder Trude Andersen

 Presentasjonen inneholdt en oversikt over inntekter og utgifter, samt en sammenstilling av tallene. En grafisk presentasjon av tallene finnes her.