Politiattest

Det skal innhentes politiattest av alle ansatte og alle frivillige medarbeidere over 17 år i Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon som har et arbeid som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Elektronisk søknad om politiattest
Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett.

For organisasjon og lag
Laget som krever politiattest må fylle ut en bekreftelse på formål, som deretter sendes søker og må legges ved søknad om politiattest.

I skjemaet blir en bedt om å fylle ut blant annet formål og hjemmel. Her kan følgende fylles inn:

Formål:
Oppgave i frivillig organisasjon som medfører et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Hjemmel:
Politiregisterforskriften §34-1, jfr politiregisterloven §39 (1)

Den enkelte må framvise politiattesten for den ansvarlige i laget, regionen eller sentralleddet.