Samler flere tusen på seniorarrangement

Einar Kristiansen tar en titt på kartet før de beveger seg lenger inn i fjellheim. Til høyre Svein Granerud som talte under seniorleiren på Hovden.

– Seniorarbeid er et lavterskeltilbud, men ikke et lavprofiltilbud. For mange mennesker er det lettere å våge seg inn på et formiddagstreff enn et møte på bedehuset, sier Svein Granerud. 

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Marry Kleiven – Publisert 09.10.22

Normisjonsveteranen Svein Granerud (72) fikk seniorarbeidet med i sin portefølje da han ble pensjonist og sluttet som leder for Normisjon i Norge i 2020. Nå er han koordinator for seniorarbeidet i regi av hovedkontoret.

Han har lang fartstid i Den norske kirke og Indremisjonsselskapet/Normisjon og har blant annet vært lærer og rektor på Bibelskolen i Staffeldts gate.

– Når jeg er med på seniorarrangement møter jeg ofte mennesker fra mine første år som forkynner, og elever fra tida på bibelskolen som har blitt besteforeldre. De, som jeg, har fått noen flere år på baken, og det er trosstyrkende å se at de har blitt bevart i troen.

Mye kreativitet

Svein Granerud er imponert over det seniorarbeidet som finnes lokalt og regionalt i Normisjon.

– Kreativiteten er stor, og det er kanskje det som gjør det attraktivt for mennesker med et mer perifert forhold til kristen tro. Men selv om terskelen er lav, er ikke profilen lav. Målsettingen er at mennesker skal komme til tro og bli bevart i troen, og vi vet at mennesker har blitt kristne på noen av våre arrangement, forteller Granerud.

Seniorarbeidet har lang tradisjon i Normisjon og i noen år var det ansatte medarbeidere som ledet arbeidet fra sentralt hold. Nå har pensjonister tatt over. 

I tillegg til å arrangere nasjonale seniorleirer skal seniorutvalget stimulere og formidle ideer til foreninger, menigheter og regioner.

Flere på venteliste

I juni hvert år inviterer seniorutvalget til leir på en av Normisjons folkehøgskoler, i år på Bakketun i Verdal og neste år går turen til Alta folkehøgskole (tidligere Øytun). Tidlig på høsten samles seniorene i Hemsedal. 

– Der har oppslutningen vært så stor at vi har utvidet til to leirer, og enda er det ventelister, sier Granerud.

Tar man med alt som skjer lokalt, regionalt og på landsbasis så tror Granerud at seniorarbeidet er en av arbeidsgrenene i Normisjon som når ut til flest mennesker.  

– Et forsiktig anslag med 150 formiddagstreff og andre arrangement når vi rundt 3-4000 mennesker. Jeg tror ikke jeg tar for hardt i. Enkelte formiddagstreff har så mange som to hundre deltakere, sier han.

Kompetreff

Floraen av seniorarrangementene er stor: Formiddagstreff, kompetreff, foredrag, kurs, leirer, weekends og turer, både i Norge og til utlandet.

– Vi har et aldersspenn på rundt 30 år, og interessen og behovet er forskjellig for de yngste og de eldste. De yngste pensjonistene har et engasjert privatliv og en aktiv livsstil. Mange er vant til å reise, og noen bor også i utlandet i perioder av året. Derfor er det viktig med et bredt spekter av arrangementer, og selv om oppfinnsomheten er stor, er det sikkert uprøvde muligheter ennå, tror Granerud.

– Ta medansvar

Den store mobiliteten blant de yngste pensjonistene mener Granerud kan by på en utfordring for seniorarbeidet i organisasjonen.

– Etter mange år i yrkeslivet er det en del mennesker som ikke vil binde seg til faste oppgaver. De ønsker å nyte den friheten pensjonisttilværelsen gir. Dette har vi forståelse for, men jeg ønsker også at flere av Normisjons seniorer skal opplevelse velsignelsen ved å ta medansvar for arbeidet. 

Aldersbestemte arrangement

På spørsmål om egne arrangement for seniorer øker generasjonskløften i det kristelige arbeidet, svarer Granerud: 

– Aldersbestemte arrangement og arbeidsformer har vi for alle aldersgrupper, og det er aldersbestemt arbeid som når lengst ut. Men vi må ha et både og. Generasjonene trenger noen felles møtepunkter.

Svein Granerud er også sekretær i seniorutvalget som består av Hilde Halvorsen (leder), Region Agder, Elisabeth Heggheim, Region Trøndelag, Gunnar Lilleaasen, Region Østfold, Helge Haaland, Region Ve Bu og Torstein Haukalid, Region Rogaland.

Nesten 70 seniorer var med på turen til Hovden i september. Turen ble arrangert av seniorutvalget i Normisjon region Agder. (Foto: Tora Synnøve Ekedal)

Les mer om ideer til seniorarrangement her: https://www.normisjon.no/ideer-til-seniorarbeid/