Sentral-Asia og Midtøsten

Når den kristne tro settes under press

Sentral-Asia og Midtøsten er områder hvor den kristne tro settes under press både gjennom restriksjoner fra myndighetene og radikaliserte muslimske og nasjonalistiske strømninger.

Samtidig er det store områder som opplever vekkelser. Situasjonen er utfordrendemen vi ønsker å stå sammen med de som blir diskriminert, undertrykt eller utestengt for sin tro.

Normisjon i Sentral-Asia og Midtøsten – 391000

Gi en gave

Prosjekter

SAT-7

Vi ønsker å stå sammen med de som blir diskriminert, undertrykt eller utestengt for sin tro. Dette gjør vi gjennom å støtte SAT-7.

Read article "SAT-7"

Pionermisjon i Sentral-Asia

Noen ganger ønsker vi å gi et kristent vitnesbyrd gjennom det vi gjør, når vi ikke kan snakke åpent om hvem vi tror på. 

Read article "Pionermisjon i Sentral-Asia"