Tusen takk for gaven

VIL SKAPE HÅP: Sammen med våre lokale partnere NPPM (Ne Pars Pas en Mer – Ikke reis over havet) vil Normisjon skape fremtid og håp i Tomora.

«Skal unge menn bli værende i sine hjemdistrikt må de ha noe å leve av.»

Det sier Geir K. Arctander Lindahl som er utsending og prosjektkoordinator.

Din støtte bidrar blant annet til opplæring av lokale unge menn i Tomora slik at de får muligheten til å kunne forsørge familiene sine og ikke lar seg friste til å dra over Middelhavet.

Ditt bidrag gjør det også mulig å kjøpe inn nødvendig utstyr som trengs for å kunne skape et bærekraftig jordbruk og forhindre at folk går sultne.

Ditt bidrag er også med på å stimulere til jobbvekst gjennom lån og hjelp til å starte noe lokalt for grupper som vil noe.

«Avlinger som slår feil år etter år gjør at det er utfordrende å drive jordbruk der. Likevel ligger det mange gode muligheter her for vekst både innen landbruk, industri og mikrokreditt om det bare legges til rette for det» sier Arctander Lindahl.

Det er vanskelig for et samfunn å skape endring, vekst og gode livsvilkår når menneskene som skal skape noe ikke lenger er der. Med din støtte kan vi rette fokuset på hva som kan skapes lokalt.

Les mer om Mali her:

Liv og helse i Mali

Gjennom ulike mindre diakonale prosjekter kan vi bringe godhet inn i andre menneskers liv og gi fremtidshåp. 

Read article "Liv og helse i Mali"

Bibelen på hjertespråket i Mali

For arbeid i Mali og Senegal er det helt avgjørende å ha Bibelen på lokalspråket.

Read article "Bibelen på hjertespråket i Mali"