Bibelen på hjertespråket i Mali

For arbeid i Mali og Senegal er det helt avgjørende å ha Bibelen på lokalspråket. Det er en viktig forutsetning for å kunne lede et nytt folkeslag til Jesus.

I Mali får vi spre evangeliet, trene disipler og bygge menigheter. Arbeidet med bibeloversettelse gir også gode muligheter for lese- og skriveopplæring. Dette hjelper folk til å bevare språk, tradisjon og kultur for fremtiden. 

Vi driver et omfattende oversettelsesprosjekt for å få Bibelen på kasonké og malinké. På kasonké er Det nye testamentet ferdig oversatt til kasonké, og vi er nå i gang med Det gamle testamentet. Arbeidet med å oversette Det nye testamentet til malinké startet i 2012. Denne satsingen håper vi å ferdigstille i 2022/23. Arbeidet krever utholdenhet, men vi har tro på at dette kan få store ringvirkninger blant disse to folkegruppene. 

Malinkéfolket er en stor folkegruppe som holder til i store deler av Vest-Afrika. Dialekten vi oversetter Det nye testamentet til, Kita-Malinké, teller 488 000 personer. Kasonkéfolket består av 732 000 mennesker som hovedsakelig bor i Mali og Senegal (Malinke).

Prosjektnummer: 341002

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Omplasseres til Senegal

Når Mali-utsendingene Hilde og Alf Halvorsen reiser ut til Afrika igjen i slutten av september drar de til nabolandet Senegal i stedet for Mali. 

Read article "Omplasseres til Senegal"

Bibelen på kasonkè er ferdig

Torsdag kunne Normisjons oversettelsesteam sende Bibelen på kasonké til oppsett for å bli bok.

Read article "Bibelen på kasonké er ferdig!"

Ikke etter planen

Her skulle det stått en inspirerende artikkel om bibeloversettelse på kasonké. For det er spennende! Teamet er ferdig med å oversette alle tekstene i Bibelen.

Read article "Ikke etter planen"