Bibelen på hjertespråket i Mali

For arbeid i Mali og Senegal er det helt avgjørende å ha Bibelen på lokalspråket. Det er en viktig forutsetning for å kunne lede et nytt folkeslag til Jesus.

I Mali får vi spre evangeliet, trene disipler og bygge menigheter. Arbeidet med bibeloversettelse gir også gode muligheter for lese- og skriveopplæring. Dette hjelper folk til å bevare språk, tradisjon og kultur for fremtiden. 

Vi driver et omfattende oversettelsesprosjekt for å få Bibelen på kasonké og malinké. På kasonké er Det nye testamentet ferdig oversatt til kasonké, og vi er nå i gang med Det gamle testamentet. Arbeidet med å oversette Det nye testamentet til malinké startet i 2012. Denne satsingen håper vi å ferdigstille i 2022/23. Arbeidet krever utholdenhet, men vi har tro på at dette kan få store ringvirkninger blant disse to folkegruppene. 

Malinkéfolket er en stor folkegruppe som holder til i store deler av Vest-Afrika. Dialekten vi oversetter Det nye testamentet til, Kita-Malinké, teller 488 000 personer. Kasonkéfolket består av 732 000 mennesker som hovedsakelig bor i Mali og Senegal (Malinke).

Prosjektnummer: 341002

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.