Bibelen på hjertespråket i Mali

For arbeid i Mali og Senegal er det helt avgjørende å ha Bibelen på lokalspråket. Det er en viktig forutsetning for å kunne lede et nytt folkeslag til Jesus.

I Mali får vi spre evangeliet, trene disipler og bygge menigheter. Arbeidet med bibeloversettelse gir også gode muligheter for lese- og skriveopplæring. Dette hjelper folk til å bevare språk, tradisjon og kultur for fremtiden. 

Vi har drevet et omfattende oversettelsesprosjekt for å få Bibelen på kasonké og malinké. Nå venter vi endelig på trykking og distrubiering, og vi har stor tro på at dette kan få store ringvirkninger blant disse to folkegruppene. 

Malinkéfolket er en stor folkegruppe som holder til i store deler av Vest-Afrika. Dialekten vi har oversatt Det nye testamentet til, kita-malinké, teller 488 000 personer. Kasonkéfolket består av 732 000 mennesker som hovedsakelig bor i Mali og Senegal.

Prosjektnummer: 341002

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

20 år i Mali

I år har Therese Glendrange vært utsending i Mali i 20 år, men at det skulle bli så mange år hadde hun aldri trodd selv.

Read article "Har vært Mali-utsending i 20 år"

Kristne blir oppmuntret i Mali

Kristne i Mali tørster etter Bibel-undervisning, forteller lokale kristne i landet. Nylig møttes 50 mennesker for å oppmuntre og be for hverandre.

Read article "Lengter etter kristent fellesskap"

Omplasseres til Senegal

Når Mali-utsendingene Hilde og Alf Halvorsen reiser ut til Afrika igjen i slutten av september drar de til nabolandet Senegal i stedet for Mali. 

Read article "Omplasseres til Senegal"