Normisjon satser i Thailand

Prem og Seng drømmer om at flere unge skal få sine liv forvandlet og ta imot Jesus i Thailand.

Thailand blir nytt samarbeidsland i Normisjon. Kun 0,7 prosent av befolkningen der, er kristne. 

Tekst og foto: Normisjon – Publisert: 15.12.23

Normisjons drøm, som allerede begynner å bli virkelighet, er å se enkeltmennesker og menigheter som grunnfestes i sin rette identitet i Kristus og utrustes til misjonale liv. I Thailand har denne visjonen vært levende gjennom ulike misjonsorganisasjoner siden 1976.  

Kjartan Sørheim, fra IMI-kirken i Stavanger, var med og startet et arbeid i landet sammen med IMI-kirken og NMS, da han og familien reiste som utsendinger dit i 2005.  

– Jeg er veldig takknemlig for at Normisjon er villig til å gå veien videre med oss i IMI-kirken. Vi kjenner behov for å stå sammen, og vi har troen på at vi sammen kan virkeliggjøre drømmen om at flere i Thailand skal ta imot Jesus, sier han.  

Få kristne  

Thailand er et konstitusjonelt monarki i Sørøst-Asia, cirka halvannen gang større enn Norge. Landet har et tropisk monsunklima og et rikt plante- og dyreliv. Et stort flertall av befolkningen er etniske thailendere med ulike regionale særpreg.  

Kun 0,7 prosent er kristne i Thailand. Det gjør befolkningen til et unådd folkeslag, forklarer Sørheim.  

– Det er en veldig lav andel kristne i dette landet, men vi har sett en vekst de siste årene. Det er også litt spesielt at landegrensene fortsatt er åpne i en del av verden hvor andre land lukkes mer og mer.  

95 prosent buddhister  

95 prosent av befolkningen er theravada-buddhister. Theravada gjenkjennes for dens lære om munkeliv. For mange theravada-buddhister er målet å sikre gjenfødsel som menneske gjennom etisk livsførsel.  

– Jeg har lært mye godt av å leve tett på thaier, men læren om karma, dette med at man høster det man sår og får som fortjent, reflekterer en nådeløs side av samfunnet, forteller Sørheim.  

Budskapet til staben i Thailand og visjonen for misjonsarbeidet drevet av IMI-kirken er noe helt annet, forklarer Sørheim.  

– Vi brenner for å se at flere får en dyp relasjon med Gud og lærer mer om hva den kristne tro egentlig handler om. Vi ønsker å se forvandlede liv.  

Relasjoner over tid  

Engasjementet til familien Sørheim, sammen med lokale ildsjeler i Den evangelisk-lutherske kirken og NMS, har gitt opphav til stiftelsen Thailand Christian Network (TCN), som er en tverrkirkelig stiftelse lokalt i Thailand. Gjennom TCN samarbeider lokale medarbeidere og utsendinger om læringsfellesskap som Agenda 1, Impuls-konferanser, kristne bofellesskap og pastornettverk.  

– Noen av de lokale ildsjelene som jobber i staben, er folk jeg har fulgt i 19 år, sier Sørheim.  

– En av dem var for eksempel språklæreren min da vi bodde i Thailand som utsendinger. Hun kjente ikke til kristen tro i det hele tatt, men siden har jeg fått være med henne på både oppturer og nedturer, og sett henne ta imot Jesus, forteller Sørheim oppglødd.  

Annerledes enn i Norge  

Å dele tro i Thailand er annerledes enn i Norge, forklarer han.  

– Da jeg kom fra Norge til Thailand i 2005 tenkte jeg at jeg måtte være forsiktig når jeg skulle snakke om tro. Men i Thailand forholder alle seg til religion, og man snakker om det på en helt annen måte enn i Norge.  

Unådd folkeslag  

I Normisjons strategi for 2024–2030, som er tema på generalforsamlingen i 2024, er unådde folkeslag trukket frem som en viktig satsing.  

– Strategien som har blitt løftet frem i Normisjon den siste tiden, har gjort meg enda tryggere på at vi kan stå sammen om dette arbeidet. Dette er ikke mitt personlige eller IMI-kirken sitt kall, men vårt felles kall, sier Sørheim.  

Tore Bjørsvik, internasjonal leder i Normisjon, gleder seg over at Thailand blir en del av Normisjon sentralt sin satsing.  

– Thailand vil synliggjøre og konkretisere vår satsing på unådde folkeslag. Vi er glade for det arbeidet som IMI-kirken har etablert, og ser frem til enda mer samarbeid med dem, sier han.  

LES MER OM NYE SATSINGER OG HVA VI GJØR I THAILAND HER 

Vil nå unge  

Blant staben i Thailand finner vi lokale medarbeidere som Prem og Seng. Prem er nasjonal leder for Impuls Thailand, et konsept som også samler flere tusen unge i Norge. Hun er også leder av TCN sin base i byen Mea Sai.  

Prem sin drøm er å se flere ungdommer bli etterfølgere av Jesus.  

– Det beste med jobben min er å se liv bli forvandlet og at det får ringvirkninger for familier og samfunn, forteller hun.  

Prem og Seng bruker fotball for å samle unge, og deler evangeliet med dem. Dette er en nyskapende måte å tenke på i Thailand. På fotball-laget Brave United er nå syv av spillerne blitt døpt. I tillegg arrangerer staben i TCN huskirker og ungdomsklubb.  

– Jeg har virkelig et stort hjerte for ungdommer, forteller Prem.  

I Thailand er det ikke uvanlig at unge har dårlig selvtillit. Prem forteller at hun selv vegret seg for å tenke at hun kunne brukes til å bety en forskjell for andre.  

– Jeg opplevde å få et kall om å nå ungdommer da jeg bodde i Tyskland. Jeg fikk et sterkt håp om at hvis Gud kan forandre meg og bruke meg, så kan han også bruke andre ungdommer, sier hun.  

Tøffe liv  

I 2023 har det vært fire Impuls-konferanser med over 1000 ungdommer totalt i Thailand. På noen av samlingene var det rundt 30 deltakere, på andre flere hundre.  

– Det er lett å tenke smått om det, men det vil påvirke hele familier og samfunn, og det er jo egentlig veldig stort, forteller Prem.  

Mange av ungdommene de møter gjennom arbeidet, befinner seg i vanskelige livssituasjoner.  

– Ofte er narkotika involvert i mange av historiene deres, men når de treffer Jesus, endrer livene deres seg helt, sier hun.  

– Det er akkurat som en surdeig som sprer seg sakte, men sikkert. Disse ungdommenes endrede liv gjennomsyrer samfunnet rundt, og det er det vi drømmer om. Vi håper også å inspirere kirkene i Thailand til at det går an å bruke fotball for å nå ungdommer med Jesus.  

Familien Gundersen har vært utsendinger i Thailand i over syv år. De har store drømmer om at befolkningen skal lære Gud å kjenne som en kjærlig og tilstedeværende far. 

– Vil kunne nå enda flere  

Live Fossen Gundersen og ektemannen Kjetil Sletten Gundersen har vært IMI-kirkens utsendinger i Thailand i syv år. Live er leder for læringsfellesskapet Agenda 1 – om disippelgjøring, ledertrening og menighetsutvikling. Kjetil leder blant annet et nystartet kaffeprosjekt, hvor tanken er å skape et lokalt sted der mennesker kan bygge relasjoner og få et møte med Jesus.  

Live forteller at hun gleder seg stort over at Normisjon kobler seg på det voksende arbeidet i Thailand:  

– Det arbeidet som skjer her, er gode frø som sås inn i mange ulike kontekster, og når Normisjon nå kommer inn, vil vi kunne plante dem enda flere steder, sier hun.  

Hun håper det styrkede samarbeidet vil inspirere på flere områder.  

– Jeg tror at det som skjer i Thailand, kan være til hjelp og inspirasjon for arbeid i flere andre Normisjonsland, også i Norge. Vi gjør misjon på en litt annen måte. Kanskje vil det at vi nå blir samarbeidsland, gjøre at de som står i arbeid andre steder kan lære av det gode vi bærer, på samme måte som vi kan få lære av dem?  

Drømmer stort  

Familien Gundersen forteller at de drømmer om at flere i Thailand skal oppleve å få en dyp relasjon med Gud som far.  

– Thailand kalles gjerne «de farløses samfunn», og for mange her er en far en fraværende skikkelse. Jeg drømmer om at flere skal få vite at det finnes en far som er god, som elsker dem, og at de er invitert hjem til han, sier Live Fossen Gundersen.  

Fremover vil Normisjon fortsette å omsette drøm til virkelighet i Thailand. Følg med på våre nettsider for mer informasjon.  

En lengre utgave av denne artikkelen kan du lese i magasinet Ferskvare, nummer 4 2023