Thailand

Smilets land

Ordet «thai» betyr «fri mann», og Thailand er det eneste landet i sørøst-Asia som ikke har vært underlagt en vestlig kolonimakt. 

Det thailandske samfunnet er forholdsvis ensartet – de aller fleste snakker thai og er buddhister. Bare rundt 0,7 % av befolkningen er kristne. Fra Norge er det drevet misjonsarbeid i Thailand siden 1976. 

IMI-kirken, som er en Normisjonseid kirke i Rogaland, har i drøye ti år samarbeidet med NMS og Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand. Dette samarbeidet har gitt opphav til stiftelsen Thailand Christian Network (TCN), som nå fungerer som en uavhengig og tverrkirkelig stiftelse med både lokale medarbeidere og norske misjonærer/volontører knyttet til IMI Internasjonal.

Siden 2018 har hele Normisjon vært en del av arbeidet. 

Prosjekter i Thailand

Misjonale kirker

Vår drøm er å se menigheter grunnfestet i sin identitet i Kristus og bli utrustet til et misjonalt liv. 

Read article "Misjonale kirker i Thailand"

Trygg barndom

Vi ønsker å utruste foreldre til gi god omsorg til barna sine.

Read article "Trygg barndom i Thailand"

Nyheter fra Thailand

Opplevde vekkelse i Kambodsja

Fikk bevitne at mange kom til tro på Jesus i Sørøst-Asia. – Utrolig inspirerende, sier Kjetil Vestel Haga.

Read article "Vekkelse i Kambodsja"