Thailand

Smilets land

Ordet «thai» betyr «fri mann», og Thailand er det eneste landet i sørøst-Asia som ikke har vært underlagt en vestlig kolonimakt.

Det thailandske samfunnet er forholdsvis ensartet – de aller fleste snakker thai og er buddhister. Bare rundt 0,7 % av befolkningen er kristne. Fra Norge er det drevet misjonsarbeid i Thailand siden 1976.

Imi-kirken har i drøye ti år samarbeidet med NMS og Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand. Dette samarbeidet har gitt opphav til stiftelsen Thailand Christian Network (TCN), som nå fungerer som en uavhengig og tverrkirkelig stiftelse med både lokale medarbeidere og norske misjonærer/volontører knyttet til IMI Internasjonal. Siden 2018 har hele Normisjon vært en del av arbeidet.

Prosjekter i Thailand

Menighetsbygging og evangelisering i Thailand

Read article "Menighetsbygging og evangelisering i Thailand"