Thailand

Smilets land

Ordet «thai» betyr «fri mann». Thailand er det eneste landet i Sørøst-Asia som ikke har vært underlagt en vestlig kolonimakt. 

Det thailandske samfunnet er forholdsvis ensartet, der de aller fleste snakker thai og er buddhister. Norske utsendinger har drevet misjonsarbeid i Thailand siden 1976, og rundt 0,7 % av befolkningen er kristne.  

IMI-kirken har i drøye ti år samarbeidet med NMS og Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand. Dette samarbeidet har gitt opphav til stiftelsen Thailand Christian Network (TCN), som nå fungerer som en uavhengig og tverrkirkelig stiftelse med både lokale medarbeidere og norske misjonærer/volontører tilknyttet IMI Internasjonal. Normisjon har vært en del av prosjektet siden 2018.  

Gaver kan gis til: IMI-kirken på konto 3000.34.00030 og merkes «Gaver til TCN via Normisjon» 

Prosjekter i Thailand

Misjonale kirker

I Thailand er under én prosent av befolkningen kristne. Vår drøm, som allerede er i ferd med å bli virkelighet, er å se enkeltmennesker og menigheter grunnfestet i sin identitet i Kristus og bli utrustet til et misjonalt liv. 

Read article "Misjonale kirker i Thailand"