Tusen takk for gaven

GRUNNSKOLE: I dag går rundt ni av ti barn i verden på barneskolen, men altfor mange stopper utdanningen etter femte klasse. Normisjon vil at alle barn skal få fullføre grunnskolen. FOTO: Hans Jørgen Hagen/ Normisjon.

Takk for at du vil være med å bidra! Underprivilegerte og marginaliserte grupper som jenter, fattige, etniske og religiøse minoriteter må få like muligheter til skolegang som andre.

Selv om mange barn i India og Bangladesh får en god utdannelse, så er realiteten at en tredel av indiske barn og over halvparten av barn i Bangladesh slutter på skolen etter femte klasse. Svært få begynner på videregående skole, og mange av de som faller ut kommer fra minoritetsgrupper.

Med din gave kan Normisjon være med å endre dette, og skape håp og tro på en bedre fremtid gjennom utdanning.

Les mer om våre utdanningsprosjekter her:

Håp gjennom utdanning i Bangladesh

Utdanning til barn og unge er kanskje det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe nød og gi like muligheter.

Read article "Håp gjennom utdanning i Bangladesh"

Håp gjennom utdanning i India

Selv om mange indiske barn får en god utdannelse er realiteten at mange slutter på skolen etter femte klasse og enda færre begynner på videregående skole.

Read article "Håp gjennom utdanning i India"