Vær med og be

Normisjon har et spennende pionerarbeid i Senegal. Bli med å be for malinkefolket i september.

Tekst: Normisjon – Foto: Illustrasjon – Publisert: 05.09.22

Normisjon har i mange år hatt et arbeid blant malinkefolket i Mali. Visste du at Normisjon også jobber med malinkefolket i Senegal? Denne folkegruppen utgjør cirka fire prosent av befolkningen i Senegal. Dette er et pionerarbeid som du kan være med å be for. Vi har tatt en prat med Gunnar Skogesal som er norsk utsending i Senegal.

– Gunnar, hvordan er det å jobbe med pionermisjon?

– Det er veldig spennende og iblant veldig frustrerende. Man vil så mye, ser så mange muligheter og ser så tydelig hvordan Jesus kunne ha gjort en stor forskjell for folk og samfunn. Samtidig er det en øvelse i tålmodighet og bevissthet om at vi er en del av Guds misjon og at vi ikke kan få til ting her på egen hånd.

Bibel og bønn

Bibelgrupper og bibelformidling er en viktig del av arbeidet Normisjon driver i Senegal. Gunnar Skogesal forteller:

– Malinkeerne har en rik og levende muntlig fortellertradisjon som de er svært stolte av. Vi inviterer alle som er interessert til bibelgrupper. Her leser vi de bibelske fortellingene i kronologisk rekkefølge og reflekterer over dem i fellesskap. Håpet er at malinkeerne sakte, men sikkert skal etablere et bibelsk verdensbilde og Gudsbilde. Når vi etter hvert kommer til fortellingene om Jesus, ønsker vi at de selv skal oppdage at Jesus er nøkkelen i den store fortellingen om Guds frelsesplan for alle mennesker og ta imot ham.

– Hva trengs det først og fremst forbønn for?

For arbeidet: Bibelgruppene: at folk skal komme, høre, bli interessert og bli forandret av Guds ord. For framgang i våre diakonale prosjekter slik at sårbare barn i regionen blir beskyttet mot tidlig død, og blir stimulert gjennom gode rammer for oppvekst og utvikling. 

For malinkéene: For at Guds ord skal bli kjent blant dem. For godt klima og gode avlinger denne høsten.

For teamet: Beskyttelse for familiene og barna i teamet. For overskudd, godt samarbeid og gode hverdager for de voksne i teamet.

Felles samlinger

– Hvordan ber dere selv for arbeidet og for Senegal?

– Hele teamet samles hver onsdag til gudstjeneste og bønn. Så har vi en felles samling i uka for oss som ikke er på skolen hvor vi ber mer konkret om den aktuelle situasjonen: prosjektene vi holder på med, folkene vi er i kontakt med, og hverdagen vår. Hver høst og hver vår setter vi av en uke med et ekstra fokus på bønn for landet, regionen og for malinkéene. Da inviterer vi alle i Norge også til å bli med i ulike bønnetema for hver dag i uka.

I Jesu navn
– Har du en historie du vil dele om bønn eller fra arbeidet?

– Bønn er naturlig nok også veldig viktig for malinkéene. De setter veldig pris på å bli bedt for, også når vi sier at vi gjør det «i Jesu navn». Ansiktene deres lyser opp når jeg forteller at vi har mange som ber for Malinké-folket i Norge. Min muslimske venn sier at når han ber for meg får både ham og jeg utbytte av det. Han vil si at bønnen fra et barn (som ikke enda har rukket å synde så mye i livet sitt) er ekstra kraftfull. Han vil si at på noen tider av døgnet eller noen dager i året vil enkelte bønner som gjøres et spesifikt antall ganger gi mer effekt. Når jeg forteller hvordan jeg tenker om bønn blir han overrasket, -det er uvant. Hvordan vi ber sier mye om hva vi tror på. Bønn fører oss nærmere både ham vi ber til og den vi ber for. I samtaler om bønn blir det også tydelig for meg at det gode budskapet vi kommer med kan frigjøre!

BE FOR SENEGAL:

  • Be for bibelgruppene.
  • Be om at malinkeerne skal få møte Jesus.
  • Be for de norske utsendingene og familiene.
  • Be for sykehuspersonell og utstyret som skal på plass i det nye diakonale prosjektet som gir viktig helsehjelp til nyfødte.

HVORDAN KAN DU ELLER FELLESSKAPET DITT DELTA I BØNN?

Vi inviterer deg til å be på den måten som er naturlig for deg. Kanskje du har en bønneliste og ber flere ganger daglig? Eller kanskje du helst ber alene eller ber i forbindelse med møter, smågrupper eller gudstjenester? Kanskje du har faste bønnetider med familien eller har en gruppe du ber sammen med? Trenger du inspirasjon til bønn så klikk her.

Uansett hvordan du er vant til å be, eller om du er uvant med å be, så inviteres du med til å være med i bønn sammen med oss i september!