Vær med og be

Nå i mars inviterer vi deg til å være med å be for Normisjons skoler. 

Tekst: Normisjon – Foto: Illustrasjon – Publisert: 03.03.23

Hver måned har vi et bønnetema knyttet til misjonsoppdraget til Normisjon. Visjonen vår er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Nå i mars inviterer vi til å be for de kristne friskolene som Normisjon eier.  

Normisjon eier hele 29 skoler. Halvparten er folkehøgskoler, men Normisjon har også en høyskole, tre bibelskoler, flere videregående skoler og noen grunnskoler. Marit Berling er Normisjons skoleutvikler og jobber med prosjekter knyttet til alle skoleslagene.  

– Hva tenker du er viktigst å be for i forhold til Normisjons skoler nå, Marit Berling?  

– På denne tiden av året er det selvsagt spennende med søknadstall for neste skoleår, så bli gjerne med og be om god søkning til alle våre skoler, oppfordrer Berling. – Samtidig er det viktig å også be for årets elever og studenter. Be gjerne om at de får et flott vårsemester, og at alle skoleturer går fint. Og be om at på alle som går på våre skoler får oppleve at Jesus er et naturlig midtpunkt for alt vi holder på med.  

– Hva tenker du er de største utfordringene skolene våre har nå i vår?  

– Vi trenger å be om at dagens regjering får en større forståelse og velvilje for friskolene.  Vi er mange som har erfart at friskolene er kjempeviktige for både elever, foreldre og andre, så la oss håpe at politikerne også ser dette etter hvert, sier Berling.  

– Hvordan ligger det an med søkertall til Normisjons skoler? 

– Det er jo vanskelig å si noe generelt om dette når vi har så mange skoler, men vi vet at mange av skolene opplever god søkning og det er gledelig. Samtidig er det en del av folkehøyskolene som sliter med lave søkertall, så det hvordan det går nå utover våren er spennende, sier Berling og oppfordrer til å bli med å be om at flere takker ja til et slikt år.  

– Vi vet at et folkehøgskole år ofte er utrolig verdifullt for de som får oppleve det.  

-Hvorfor er nettopp kristne skoler viktig for misjonsoppdraget?  

-Veldig mange av elevene på våre skoler er ikke bekjennende kristne, men gjennom daglige møter med kristne ansatte og medelever, morgenord og andakter, kristne møter av ulikt slag og et miljø hvor det er naturlig og ønskelig at tro blir tematisert og praktisert, så kan mye skje. Skolene er noe av det viktigste barne- og ungdomsarbeidet vi kan drive, mener Berling.  

– Har du en inspirerende historie å dele fra skolearbeidet til Normisjon? 

– Jeg synes det er vanskelig å velge én, men gjennom mange år som ansatt på Bibelskolen i Grimstad har jeg fått se kjempestor forandring i mange av våre studenter; både når det kommer til tro og tjeneste, men ikke minst også i selvbilde og troen på seg selv. Det opplever jeg er uendelig verdifullt å få være med på. Å gi unge visshet om at de er elsket og verdifulle! 

Forslag til konkrete bønneemner:   

  • Be for god søkning til skolene.  
  • Be for de ansatte, skolenes ledere og styrer. 
  • Be om at elevene og studentene på våre skoler må få bli kjent med Jesus gjennom det arbeidet vi driver. 
  • Be om at skolenes vilkår forblir uendret, men at vi kan få de ressursene vi trenger for å fortsette å drive kjempegode skoler.   

HVORDAN KAN DU ELLER FELLESSKAPET DITT DELTA I BØNN?  

Vi inviterer deg til å be på den måten som er naturlig for deg. Kanskje du har en bønneliste og ber flere ganger daglig? Eller kanskje du helst ber alene eller ber i forbindelse med møter, smågrupper eller gudstjenester? Kanskje du har faste bønnetider med familien eller har en gruppe du ber sammen med? Trenger du inspirasjon til bønn så klikk  her.  

Uansett hvordan du er vant til å be, eller om du er uvant med å be, så inviteres du med til å være med i bønn sammen med oss i mars.