Vær med og be  

I april inviterer vi deg til å være med og be for misjonsarbeidet i Norge og internasjonalt. 

Tekst: Normisjon – Foto:  Ben White/Unsplash  – Publisert 03.04.23

Hver måned har vi et bønnetema knyttet til misjonsoppdraget til Normisjon. Visjonen vår er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Nå i april inviterer vi deg å bli med og be for at flere skal bli kjent med Jesus. 

Normisjon har et stort misjonsarbeid i Norge og i tretten samarbeidsland. I februar fikk generalsekretær Kjetil Vestel Haga oppleve vekkelse i Kambodsja, i dette landet støtter Normisjon både diakonale og evangeliserende prosjekter. 

Vi fikk også den gode nyheten i mars at en kvinne har blitt døpt i Senegal. Etter mye såarbeid har altså den første lokale malinkekvinnen valgt å bli kristen. 

Men vi ønsker at flere, både i Norge og i andre land skal få bli kjent med Jesus nå i påskemåneden 

Vær med og be for dette i april! 

Trenger du noen konkrete bønneemner så kan du gjerne takke og be for: 

* At flere skal virkelig høre og forstå hvem Jesus er på våre skoler, leirer og andre møtepunkter for barn og unge i Normisjon. 

* At menighets- og fellesskapsarbeidet i Normisjon kan nå ut til nye mennesker. 

* At flere skal følge etter, velge å bli kristne og knyttet til Senegal-arbeidet. 

* At menighetsnettverksarbeidet Agenda1 i Afrika og Asia skal føre til at flere kommer til tro og styrkes i sin kristne tro. 

* At de lokale kristne i Kambodsja kan fortsette å bringe nye mennesker til Jesus. 

* At arbeidet vi gjør i alle samarbeidsland kan gi muligheter til å vitne eller vise mennesker veien til en kristen tro. 

* At sensitivt arbeid i lukkede land kan gi lys og håp og mulighet for å fortelle om Jesus til tross for vanskelige samfunnsforhold. 

HVORDAN KAN DU ELLER FELLESSKAPET DITT DELTA I BØNN? 

Vi inviterer deg til å be på den måten som er naturlig for deg. Kanskje du har en bønneliste og ber flere ganger daglig? Eller kanskje du helst ber alene eller ber i forbindelse med møter, smågrupper eller gudstjenester? Kanskje du har faste bønnetider med familien eller har en gruppe du ber sammen med? Trenger du inspirasjon til bønn så klikk  her

Uansett hvordan du er vant til å be, eller om du er uvant med å be, så inviteres du med til å være med i bønn sammen med oss i april.