Cuba

Cuba i brytningstid

Karibiske rytmer, 50-talls amerikanske biler, frodige jorder og et vennlig og fargerikt folk.   

Cuba er ei frodig øy med Atlanterhavet på nordsida og Det karibiske hav i syd og har ca. 11 millioner innbyggere. Turismen gir viktige inntekter til staten, og økonomien er avhengig av den inntjeningen som kommer fra titusener av kubanske helsearbeidere i utlandet og overføringer fra eksilkubanere.  

Mye av maten må importeres fra utlandet til Cuba, og landet lider fortsatt under blokade og restriksjoner påført av USA.     

Siden revolusjonen i januar 1959 har kommuniststaten Cuba vært styrt av brødrene Castro, men i april 2018 overtok Miguel Díaz-Canel (født i 1960) som president. Fra i april 2021 ble han også valgt til partileder etter Raul Castro (som fylte 90 år sommeren 2021).    

Man regner med at 8-10% av befolkningen på Cuba har tilknytning til evangeliske menigheter. Ca. 48% er katolikker, og mange steder finner man en sammenblanding av flere religioner. Flere av de evangeliske kirkene på Cuba vokser og det drives et aktivt arbeid med bibelspredning.  

Normisjon har hatt kontakt med kristne på Cuba i over 50 år, og i 2001 signerte Normisjon en samarbeidsavtale med Iglesia Evangelia Unida (IEU). Dette er en luthersk kirke som har 8 menigheter i den østlige delen av Cuba, og som holder på å plante en ny menighet i Havanna.   

Cuba er fra 2020 et «vennskapsland» for Normisjon, noe som betyr at vi ønsker å stå i en levende relasjon med våre kirkelige partnere gjennom konkrete fellesprosjekter og program, men uten fast økonomisk støtte til drift av kirka.   

 Normisjon har også bidratt med ekstraordinære innsamlinger, både til menigheter og den nasjonale kirke under koronapandemien og til medisinske hjelpesendinger til lokale myndigheter.   

Bjørgvin bispedømme inngikk i 2021 et samarbeid med IEU gjennom Normisjon.  

Normisjon på Cuba – 351000

Gi en gave

Våre prosjekter på Cuba

Misjonale kirker på Cuba

På Cuba ønsker vår samarbeidskirke å bety noe for lokalsamfunnet og landet de er en del av. Gjennom praktisk godhet og et tydelig jesusvitnesbyrd ønsker de å utgjøre en forskjell.

Read article "Misjonale kirker på Cuba"

Nyheter fra Cuba

– Finnes ikke en bedre investering

Normisjon lanserte nylig et flunkende nytt fastgiverkonsept som har fått navnet «Investor».   

Read article "Nytt fastgiverkonsept!"

Møtt av Guds kjærlighet

Gretchen fra Cuba møtte Jesus i en krevende periode i livet. Nå har hun ledet mange nye til tro.

Read article "Kvinnen som møtte Jesus"

Til Cuba for å tjene

Vi dro til Cuba for å tjene, men for et vitnesbyrd vi fikk høre, skriver Tone Julseth Ydstebø i ny reiseblogg.

Read article "Et vitnesbyrd til ettertanke"