Cuba

Hva skjer etter Castro?

Cuba ligger i Det karibiske hav, og ble under president Fidel Castro styrt som kommuniststat frem til hans avgang i 2008. Dette preger fortsatt det religiøse bildet, samtidig som mange av innbyggerne er katolikker (48%).

I 2001 laget Normisjon en samarbeidsavtale med Iglesia Evangelica Unida (IEU), en luthersk kirke som består av åtte menigheter. Siden den gang har anerkjennelsen og respekten for kristne fellesskap og verdier økt på Cuba. De gamle spenningene i forhold til myndighetene er tilbakelagt. Kirken har nå oppnådd alle legale rettigheter og den er fullverdig medlem av landets kirkeråd, Consejo de Iglesias de Cuba (CIC).

Kirken ser nå vekst i både antall og modenhet og Normisjon støtter også opp om inntektsgivende prosjekter for å bidra til en bærekraftig kirke.

Gi en gave

Våre prosjekter på Cuba

Menighetsbygging og evangelisering på Cuba

Iglesia Evangelica Ùnida Sinodo Luterano (IEU) med sine åtte menigheter er Normisjons samarbeidspartner på Cuba. Gjennom samarbeidet ønsker man å se en lokalt bærekraftig og mer evangeliserende og diakonal kirke. 

Read article "Menighetsbygging og evangelisering på Cuba"

Nyheter fra Cuba

Tjener menigheten

Bli inspirert av pastorparet Milaidis og Aramis som tjener menigheten i en tid med økonomisk krise i Cuba.

Read article "Tjener menigheten uselvisk, men lever selv på minstelønn"

Ny samarbeidsavtale

1. juni vedtok Bjørgvin bispedømmeråd å inngå et vennskapssamarbeid med kirken på Cuba.

Read article "Kirken på Cuba og Bjørgvin inngår samarbeid"

Kirken deler ut krisemidler

Koronaviruset har fått store følger for mange i Cuba. Særlig er mangelen på medisiner, antibiotika og vitaminer dramatisk.

Read article "Frimodig kirke blant et prøvet folk"