Cuba

Cuba i en brytningstid

Karibiske rytmer, 50-talls amerikanske biler, vakre strender og et vennlig og fargerikt folk. 

Cuba er ei frodig øy med Atlanterhavet på nordsida og Det karibiske hav i syd, og har ca. 11 millioner innbyggere. Turismen gir viktige inntekter til staten. Økonomien er avhengig den inntjeningen som kommer fra titusener av kubanske helsearbeidere i utlandet og overføringer fra eksilkubanere. Mye av maten må importeres fra utlandet.

Fra revolusjonen i januar 1959 har kommuniststaten Cuba vært styrt av brødrene Castro, men i april 2018 overtok Miguel Díaz-Canel som president og fra i april 2021 ble han også valgt til partileder etter Raul Castro (som fylte 90 år sommeren 2021).   

Landet lider fortsatt under blokade og restriksjoner påført av USA.   

Det regnes at 8-10 prosent av befolkningen på Cuba har tilknytning til evangeliske menigheter. Ca. 48 prosent er katolikker, mange steder ispedd synkretisme. Flere av de evangeliske kirkene på Cuba vokser og det drives et aktivt arbeid med bibelspredning. 

Normisjon har hatt kontakt med kristne på Cuba i over 50 år. I 2001 signerte Normisjon en samarbeidsavtale med Iglesia Evangelia Unida (IEU), en luthersk kirke som har 8 menigheter i den østlige delen av Cuba og holder på å plante en ny menighet i Havanna.  

Cuba er fra 2020 et «vennskapsland» i Normisjon, noe som betyr vi ønsker å stå i en levende relasjon med våre kirkelige partnere gjennom konkrete fellesprosjekter og program, men uten fast økonomisk støtte. 

Normisjon har også bidratt med ekstraordinære innsamlinger, både under koronapandemien til menigheter og den nasjonale kirke og til medisinske hjelpesendinger til lokale myndigheter.  

Bjørgvin bispdømme inngikk i 2021 et samarbeid med IEU gjennom Normisjon. 

Gi en gave

Våre prosjekter på Cuba

Misjonale kirker

På Cuba ønsker vår samarbeidskirke å bety noe for lokalsamfunnet og landet de er en del av. Gjennom en styrket misjonal identitet der praktisk godhet og et tydelig jesusvitnesbyrd står sentralt ønsker en å utgjøre en forskjell.

Read article "Misjonale kirker på Cuba"

Nyheter fra Cuba

Tjener menigheten

Bli inspirert av pastorparet Milaidis og Aramis som tjener menigheten i en tid med økonomisk krise i Cuba.

Read article "Tjener menigheten uselvisk, men lever selv på minstelønn"

Ny samarbeidsavtale

1. juni vedtok Bjørgvin bispedømmeråd å inngå et vennskapssamarbeid med kirken på Cuba.

Read article "Kirken på Cuba og Bjørgvin inngår samarbeid"

Kirken deler ut krisemidler

Koronaviruset har fått store følger for mange i Cuba. Særlig er mangelen på medisiner, antibiotika og vitaminer dramatisk.

Read article "Frimodig kirke blant et prøvet folk"