Cuba

Hva skjer etter Castro?

Cuba ligger i Det karibiske hav, og ble under president Fidel Castro styrt som kommuniststat frem til hans avgang i 2008. Dette preger fortsatt det religiøse bildet, samtidig som mange av innbyggerne er katolikker (48%).

I 2001 laget Normisjon en samarbeidsavtale med Iglesia Evangelica Unida (IEU), en luthersk kirke som består av åtte menigheter. Siden den gang har anerkjennelsen og respekten for kristne fellesskap og verdier økt på Cuba. De gamle spenningene i forhold til myndighetene er tilbakelagt. Kirken har nå oppnådd alle legale rettigheter og den er fullverdig medlem av landets kirkeråd, Consejo de Iglesias de Cuba (CIC).

Kirken ser nå vekst i både antall og modenhet og Normisjon støtter også opp om inntektsgivende prosjekter for å bidra til en bærekraftig kirke.

Gi en gave

Våre prosjekter på Cuba

Menighetsbygging og evangelisering på Cuba

Iglesia Evangelica Ùnida Sinodo Luterano (IEU) med sine åtte menigheter er Normisjons samarbeidspartner på Cuba. Gjennom samarbeidet ønsker man å se en lokalt bærekraftig og mer evangeliserende og diakonal kirke. 

Read article "Menighetsbygging og evangelisering på Cuba"

Nyheter fra Cuba

Feiret i en uke!

Da Normisjons samarbeidskirke på Cuba fikk vite at de var tatt opp som medlem av Det lutherske verdensforbund, varte feiringen i over en uke.

Read article "Feiret i en uke!"

Sareptaprisen til grunnlegger av Soul Children

Read article "Sareptaprisen til grunnlegger av Soul Children"