Asia

Asia dekker store områder som spenner fra Himalayas tak til kyst, hav og øyer, fra Midtøsten til det fjerne Østen. 

Normisjon er aktiv mange steder i denne verdensdelen. Det er ikke alt vi kan fortelle åpent om fordi vi også må ta hensyn til mennesker og menigheter som bor i en kontekst der troa på Jesus blir opplevd som et fremmedelement og de kristne blir satt under press og forfulgt. 

Den kristne kirke er også den forfulgte kirke. Vi ønsker å vise at vi står sammen med kristne som lever under press fra sine egne naboer, fra ideologiske strømninger eller fra myndighetene. Derfor har vi noen prosjekter der vi ikke kan si noe om verken hvem vi samarbeide med eller hvor dette ligger geografisk. Tekstene er anonymisert.

Prosjekter i Asia

Bibelen på hjertespråket s-språket

Å oversette Bibelen er viktig. I tillegg bidrar det til å styrker det et urfolks stemme og bevare dets etniske særpreg.

Read article "Bibelen på hjertespråket s-språket"

Misjonale kirker i Asia

Normisjon støtter kristne og kirker, også i områder der trosfriheten settes under press.

Read article "Misjonale kirker i Asia"

Bibelen på hjertespråket t-språkene

Å oversette Bibelen er viktig, men for å gjøre det må vi ofte hjelpe en ny folkegruppe til å utvikle et eget skriftspråk.

Read article "Bibelen på hjertespråket: T-språkene"