Bibelen på hjertespråket: T-språkene

Foto: Adobe Stock/Illustrasjon

Å oversette Bibelen er viktig, men for å gjøre det må vi ofte hjelpe en ny folkegruppe til å utvikle et eget skriftspråk. Dette er med på å styrke et urfolks stemme og bevare dets etniske identitet.

Å kunne lese Bibelen på hjertespråket er viktig for å kunne lede et nytt folkeslag til tro på Jesus Kristus. Når de får bibelhistoriene på sitt eget morsmål er det lettere å gjøre Jesus kjent og skape nysgjerrighet og interesse.  

I dette prosjektet som har fokus på to ulike T-språk, har våre oversettelsesteam også utarbeidet et skriftspråk som nå er i ferd med å bli anerkjent. Disse språkene krysser regionale og nasjonale landegrenser. Gjennom samarbeid med lokale partnere, profesjonelle lingvister, bibellærere og representanter for etniske grupper støtter vi to bibeloversettelser. Det er avgjørende at bibeloversettelsen anerkjennes og adopteres av de lokale kristne.

Det ene språket blir snakket av noen få hundre tusen mennesker og er et viktig regionalt språk. Det er foreløpig svært få kristne, men det er en kirke som er i vekst. På det ene språket jobbes det nå med Det Gamle Testamentet (GT) siden Det Nye Testamentet ble ferdig for få år siden. GT er planlagt ferdig i 2028.

Det andre T-språket er for en mindre etnisk gruppe der kristne i dag blir utsatt for trakassering. Det er kun rundt 50 kristne av denne folkegruppen. Støtten vår går blant annet til å utvikle et skriftspråk som fungerer for T-språket og skal adopteres av folkegruppe. En oversettelse av Det nye testamentet som er planlagt ferdig innen ca. 2028.

Vi erfarer at utviklingen av et eget skriftspråk er avgjørende for et folks identitet og muligheten for å bevare sitt språk inn i fremtiden. Slik bidrar vi også til å styrke etnisk identitet og urfolks egen stemme. Men det viktigste er at vi introduserer Jesus Kristus for dem.

Prosjektnummer: 323001

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.