Gjennestad-elever renoverer Strand leirsted

Elever og lærere fra Gjennestad vgs. som arbeider med renovering på Strand leirsted. Fra venstre: Sverre Ebbestad, Teodor Hauge, Rune Aabrekk, Christoffer Sætre Wessel, Gunnar Gundersen, Bent Jarle Halle Eskedal, Jonatan Andersson og Hermann Skryten.

Byggfaglinja på Gjennestad vgs. er nå med og renoverer tre overnattingshytter på Normisjons leirsted i Sandefjord. – Vi er opptatt av å samarbeide med andre enheter i organisasjonen, sier Ruben Heitmann, daglig leder på Strand.

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Strand leirsted – Publisert 07.12.2023

Arbeidet på Strand gjøres på dugnad og av elever fra Gjennestad og innleide håndverkere.

Vinn-vinn

I forslaget til ny strategi for Normisjon er nettopp sammenkobling mellom ulike enheter et av satsingsområdene. 

– Vi har i flere år hatt et godt samarbeid med Gjennestad og Norkirken i Sandefjord, og arbeidet på Strand nå, mener vi er et godt eksempel på hvordan denne delen av strategiplanen kan realiseres. Det er en vinn-vinn-situasjon, både for skolen og leirstedet, sier han og fortsetter:

– Elever og lærlinger får relevant praksis og lærerne setter pris på at dette skjer på en institusjon med de samme verdiene som skolen har. For oss på Strand betyr det at vi nyter godt av arbeidskraft fra vår egen organisasjon.

Håper å se mer av dette

Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon, mener et slikt samarbeid er forbilledlig.

To viktige institusjoner finner sammen til felles beste der Strand legger til rette for god praksis. I tillegg møtes medarbeidere og folk fra begge steder. Dette er sammenkobling i Normisjon som jeg håper å se mye mer av. Dette er et godt eksempel på hvordan vi bygger Normisjon sammen, sier han.

Les mer om Gjennestad her

Ferdige til våren

På Strand er det nå fem hytter som ble bygd i 1966/67. Tre av dem renoveres i vinter og skal være ferdige i mars/april neste år. Ruben Heitmann forteller at de etter jul skal avgjøre om de også skal renovere hytte nummer fire. Den siste hytta skal rives.

– Budsjettet vårt er på 10,9 millioner kroner, og vi vil da se om vi holder oss innenfor budsjettet.

I tillegg til å renovere hytter, skal den nåværende dusjbygningen bygges om og utvides fra 73 til 163 kvadratmeter. Det skal blant annet romme en møtesal med plass til 45–60 personer og garderober.

– Dusjbygningen ble bygd før det kom bad i hyttene, og det er derfor ikke lenger behov for en slik bygning, forteller Heitmann.

Les mer om Normisjon strategi her

I høst er det lagt ned rundt 380 dugnadstimer på Strand. Her en del av dugnadsflokken.

Sparer 250 000

– 15 personer har vært med på dugnadene og har lagt ned rundt 380 arbeidstimer med å rive og lempe bygningsavfall i containere som er kjørt til en gjenvinningsstasjon. Dette betyr i alle fall en kvart million kroner i sparte kostnader, forteller Heitmann. 

Oppbyggingen og inndelingen av rom i hyttene er nå i gang, og dette gjøres av Gjennestad-elever og håndverkere. 

En del av finansieringen skjer ved hjelp av frivillige gaver og Ruben Heitmann forteller at de nå har en giverkampanje. 

– Målet er en million kroner, og til nå har vi fått inn 300 000 kroner, forteller en fornøyd daglig leder.