Kan jeg gi til et spesifikt formål?

Du kan selv velge om du vil gi en generell gave til Normisjon, eller om du ønsker å gi en gave til et prosjekt som du er ekstra interessert i. Vi i Normisjon mener at det er viktig at du finner noe du selv ønsker å gi din siste gave til. Det er et stort valg og vi vil lytte til dine behov og etterkomme dine ønsker etter beste evne.

Våre internasjonale fokusområder

Ut Av Fattigdom

FN har gjort «Ingen fattigdom» til sitt første globale mål innen 2030. Gjennom Normisjons arbeid kan du bidra til det!

Read article "Ut Av Fattigdom"

Jesus Til Alle

6500 folkegrupper i verden har under 2 % kristne.

Read article "Jesus Til Alle"

Like mye verdt i Bangladesh

På syskolen i Bangladesh gis jenter mulighet til inntekt.

Read article "Like Mye Verdt i Bangladesh"