UTSATT TIL NESTE ÅR: 160 års jubileum i Normisjon, 15. november

I år er det 160 år siden den eldste kretsen i Indremisjonsselskapet ble stiftet. Utsendinger fra haugianske forsamlinger i mange bygder stiftet en felles «indre Missions forening» på Filtvedt, Rakkestad 6. januar 1860. Denne foreningen ble forløperen til Østre Østfold Indremisjonskrets.
160 årsjubileet vil vi markere under en misjonsfest i regi av Normisjon region Østfold i Normisjonshuset Askim søndag 15. november ettermiddag. Besøk av tidligere kretssekretær Runo Lilleaasen.

(Bildet er av Filtvedt-stua som nå står på bygdetunet i Rakkestad og ble tatt av Per Arne Gjerdi i anledning 150-årsjubileet).

Program her: