Om Normisjon

Normisjon region Østfold er én av 13 regioner tilknyttet Normisjon, en evangelisk luthersk organisasjon. I Østfold har Normisjon to forsamlinger og 60 foreninger og kor for voksne. Acta – barn og unge i Normisjon har 39 lag og kor.

Normisjon ble stiftet 1. januar 2001 etter at Det norske lutherske Indremisjonsselskap, Den norske Santalmisjon og Langesundsfjordens Indremisjonsselskap fusjonerte. Organisasjonen er en selvstendig bevegelse med tett samarbeid med Den norske kirke og andre lutherske kirkesamfunn. På landsbasis har Normisjon og Acta kontakt med over 70 000 personer. Organisasjonen driver også misjonsarbeid i ti land.

Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.

Les mer om Normisjon.