Andaktsholder

Normisjon er en forkynnerbevegelse, som har formidlingen av Guds ord som sitt viktigste anliggende. Derfor lyder det i basis- og formålsparagrafen: «Normisjon vil formidle evangeliet om Jesus Kristus både ute og hjemme slik at mennesker kan bli frelst, finne sin plass i et kristent fellesskap og selv bli disipler som i ord og gjerning kan vitne om Guds kjærlighet. Dette vil vi gjøre ved å kalle og utruste medarbeidere til lønnet og ulønnet tjeneste med Guds ord her hjemme og ved å sende misjonærer ut til andre folkeslag.»
Normisjon bygger sitt arbeid på Guds ord og den lutherske kirkes bekjennelsesskrifter.
Normisjon region Østfold har en stor ressurs i ca. 30 personer som hvert semester tar på seg oppgaven med å holde andakter i våre foreninger. Antall andakter pr. person hvert halvår kan variere fra en-to til mange.
Disse besøkene betyr mye både for foreningene og for dem som sier ja til å formidle evangeliet ut fra natur- og nådegaver.
Vi inviterer normalt våre frivillige forkynnere til en samling hvert semester, hvor vi tar opp aktuelle temaer for våre fritidsforkynnere, og hvor vi kan bli bedre kjent med hverandre.
Tjenesten som frivillig forkynner er ulønnet, men man kan få dekket reiseutgifter ved besøk i foreningene. Det er foreningen selv som betaler.
Vi trenger nye som kan gå inn i denne tjenesten, både unge og eldre.

  • Kan du tenke deg å ta på deg en slik oppgave med å være frivillig forkynner, ta kontakt med misjonskonsulent Boe Johannes Hermansen for en prat: Tlf. 99 61 28 22 – boe.johannes.hermansen@normisjon.no