Historisk arkivmateriale

Oversikt over lokalforeningenes arkivmateriale

Arkivstyret i Normisjon region Østfold er en pådriver for at gammelt og verdifullt materiale fra foreningene i regionen skal bli godt tatt vare på.

Oversikten vil etter hvert lenkes opp med hva den enkelte forening har av materiale og hvor det er lagret. Oversikten omfatter også flere nedlagte foreninger i Østfold.

Spørsmålet vedr. arkivet, kan rettes til leder i arkivstyret:
Boe Johannes Hermansen
Hovlandgata 2
1640 Råde
tlf. 99612822
e-mail: bojohermansen@gmail.com

AREMARK

Aremark Normisjon
Plassering: Aremark Historielag

1. Den første protokoll for Aremark Indremisjon fram til 100 års-jubileet i 1989
2. Protokoll for Aremark Misjonshus fra 1955
3. Tinglyst skjøte for Misjonshuset
4. Byggebevis 24/9-1953
5. Møtebok: Byggekomiteen for Barnehagen

ASKIM
Santalen Normisjon Askim
Normisjon Askim

EIDSBERG
Normisjon Eidsberg
Trømborg Misjonsforening

Hærland IM/Normisjon
Plassering: Normisjon region Østfolds arkiv
1. Hærland Indremisjon virksomhetsprotokoll 1963 – 2020
2. Hærland Indremisjon styremøte- og årsmøteprotokoll 1993 – 2010
3. Hærland Normisjon – offentlige papirer – fram til 2020
4. Hærland yngres avd. regnskapsbok 1944 – 2016
5. Legatet «Hjemmets venner» av Eidsberg – fram til 2007
6. Legatet «Hjemmets venner» møtebok – fram til 2007

Normisjon Mysen
Plassering: Normisjon region Østfolds arkiv i kjelleren i Betlehem, Borgen, der ikke annet er spesielt nevnt.
Oversikt over protokoller fra Normisjon Mysen (Betania) med underavdelinger pr januar 2011

1. Protokoll byggekomite, Protokoll 1941-1980, Eget arkiv. Eidsb sp bank
2. Protokoll for husstyret NM, Protokoll 1980 – , I bruk
3. Betania Sangkor, Protokoll 1975-1991, Avsluttet, arbeid lagt ned
4. Betania Syforening, Protokoll 1970-1995, Avsluttet, arbeid lagt ned
5. Betania Syforening, Regnskapsprotokoll 1987-1995, Avsluttet, arbeid lagt ned
6. Regnskapsbok for Mysen og omegn Indremisjons-forenings byggefond
7. Regnskapsprotokoll 1945-1961
8. Betania Kvinneforening, Protokoll 1975-1984, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
9. Betania Kvinneforening, Protokoll 1958-1985, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
10. Betania Kvinneforening, Protokoll 1985-1993, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
11. Kassabok for Betania Kvinneforening, Regnskapsprotokoll 1957-1990, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
12. Regnskapsprotokol for Missionshuset Betania No1, Regnskapsprotokoll 1916-1933
13. Regnskapsprotokol for Betania Indremisjonsf No3, Regnskapsprotokoll 1947-1957
14. Betania Indremisjon, Regnskapsprotokoll 1966-1973
15. Regnskap Mysen IM, Regnskapsprotokoll 1978-1985
16. Bedhuset Betania og Mysen og omegn indremission, Protokoll 1917-1952, Eget arkiv. Eidsb sp bank
17. Mysen og Omegn Indremisjonsforening, Protokoll 1952-1980, Eget arkiv. Eidsb sp bank
18. Mysen Indremisjon, Protokoll 1981-1993, Eget arkiv. Eidsb sp bank
19. Mysen Indremisjon / Normisjon Mysen, Protokoll 1994-2009, Eget arkiv. Eidsb sp bank
20. Normisjon Mysen, Protokoll 2009 – , I bruk
21. Betania Pikeforening, Regnskapsprotokoll 1934-1986, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
22. Mysen indremissions Ungdomsforening, Protokoll og møtereferat 1924-1938, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
23. Ungdomsforeningens møtereferater, Protokoll og møtereferat 1934-1952, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
24. Betania Ungdomsforening, Protokoll og møtereferat 1952-1955, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
25. Protokoll for ungdomskoret, Protokoll 1971-1983, Eget arkiv. Eidsb sp bank
26. Mysen Ungdomskor, Korrespondanseperm 1971-1985, Eget arkiv. Eidsb sp bank
27. Mysen Indremisjon, Div gamle enkeltpapirer, samlet i konvolutt 1940 – 1950, Eget arkiv. Eidsb sp bank

KOR15
Har hånd om egne papirer
Mysen Barnegospel
Har hånd om egne papirer
Message (Mysen Ungdomskor)
Har hånd om egne papirer etter 1983.

Mysen 26. jan 2011

Normisjon Østereng
SANTI, Normisjon Mysen
Normisjon Hærland

FREDRIKSTAD
Plassering: Historisk arkiv i Fredrikstad kommune

Normisjon Lahellemoen
Santalringen
Bethel Kvinneforening
FRIM- Fredrikstad Mannsforening
Lisleby Bedehus Normisjon
Lisleby Finnmarksforening
Gressvik Normisjon
Mossik Normisjon
Rød Normisjon
Kjærre fellesforening for NLM og Normisjon
Normisjon Skontorp
Borge Santalforening/Normisjon
Fredrikstad Normisjon- Betel
Kjølstad Misjonsforening
Hvitsten Santalforening/Normisjon
S-laget Sarpsborg
Normisjon Hauges Minde
Normisjon Rekustad
Nepals Venner
Santalliljen, Normisjon
Kråkerøy Normisjon

HALDEN
Rokke Normisjon
Sanderød Normisjon
Halden Normisjon Kvinneforening
Halden Normisjon
Berg Santalforening/Normisjon

Berg Santalmisjon (startet som Døle pikeforening, frem til 1967), perm med beretninger fra 1929-1981, pluss enkelte utklipp.

Plassering: Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger

Tistedal Normisjon
Tistedal Normisjon Kv For (Tistedal Normisjon kvinnelig forening??)

HOBØL
Santalvennen Normisjon Tomter/Tomter Indremisjon og Normisjon Tomter Santalvenn

Plassering: Arkivmateriale er plassert i et skap på Tomter menighetssenter.

Følgende dokumenter er plassert der:
1. Fra Santalvennen (1929 – 2000):
2. Kassabok fra (1929) 1938 – 52)
3. Referatbok fra 1951 – 63
4. Referatbok fra 1963 – 78
5. Referatbok fra 1978 – 93
6. Referatbok fra 1993 – 2002
7. Foreningsperm fra 1992 – 2000

Tomter Indremisjon
1. Hovedforeningen (- 1999) – skal etterspørres
2. Tomter Yngresmusikklag (sangbok)
3. Tomter ungdomsklubb (referatbok fra samlinger på slutten av 1960-tallet og fra ungdomskoret TRO (1973 – 1982)
4. Noteperm fra TRO
5. Tomter barnekor (1982 – 1994) – eske med notehefter og -permer og frammøteprotokoller
6. Ungdomskoret Aletheia  diverse i to plastposer

Normisjon Tomter Santalvenn (2001 –
1. Referatbok fra 2002 – 2010
2. Regnskapsperm fra 2007 – 2010

Nøkkel til skapet finnes i foreningspermen som er hos foreningens leder.
Tomter, februar 2013

HVALER
Kirkøy Normisjon

MARKER
Marker Normisjon
Misjonsringen
Rødenes Normisjon

MOSS
Moss Normisjon Kvinneforening
Moss – flere foreninger
Plassering: Moss by- og industrimuseum, høsten 2012

1. Ungdomsliv Moss IUF – protokoll 1945 – 1960
2. Referatbok for Hobbyklubben for piker 1955 – 1959
3. Kristen Ungdoms Fellesnemd . 1959 – 1962
4. Kambo bedehus – protokoll 1919 – 1968
5. Styreprotokoll for Santalmisjonen Ungbirken 1941 – 2001
6. Ungbirken – protokoll 1956 – 1987
7. Ungbirken – protokoll 1988 – 2001
8. Pikeforeningen Ungbirken 1931 – 1937
9. Pikeforeningen Ungbirken 1938 – 2001
10. Kassabok for Moss Indremisjon 1920 – 1940
11. Regnskapsprotokoll Moss Indremisjon 1937 – 1965
12. Moss Indremisjon – protokoll 1884 – 1896
13. Moss Indremisjon – protokoll 1889 – 1932
14. Moss Indremisjon – protokoll 1896 – 1920
15. Moss Indremisjon – protokoll 1920 – 1928
16. Moss Indremisjon – protokoll 1929 – 1940
17. Moss Indremisjon – protokoll 1940 – 1965
18. Moss Indremisjon – protokoll 1965 – 1979
19. Medlemsfortegnelse for Moss og omegns Indremisjon 1924 – 1932
20. Festskrift Moss Indremisjon gjennom 75 år 1884 – 1959
21. Indremisjonens ungdomsforening – Ungdomsliv 1937 – 1945
22. Birkebladet 1931 – 1933
23. Birkebladet 1933 – 1945

Alfabetisk protokoll – diverse ad. Moss Bedehus
Diverse papirer: brev, skjøter etc.
Diverse historiske bilder

RAKKESTAD
Gjulem Normisjon
Heia Normisjon
Rakkestad Normisjon
Vestre Os Misjonsforening
Elia Syforening
Kirketun Normisjon
Linnestrand Normisjon
Åpent Fellesskap

RYGGE
Rygge Indremisjonsforening / Normisjon Rygge
Plassering: Rygge lokalhistoriske arkiv

1. Hovedforeningsprotokoller fra 1909 – 2006, fem protokoller
2. Hovedforeningsprotokoll 1909 – 21
3. Hovedforeningsprotokoll 1922 – 29
4. Hovedforeningsprotokoll 1929 – 38
5. Hovedforeningsprotokoll 1938 – 78
6. Hovedforeningsprotokoll 1978 – 94
7. Hovedforeningsprotokoll 1994 – 2006 er kun vedlagt som elektronisk utgave
8. Diverse løse dokumenter om drift og vedlikehold, deriblant skjøter og skylddelingspapirer
9. En bibel fra 1910
10. En mappe med «Bibelhistorisk kunst» – trykte bilder

Rygge Indremisjons Yngres avdeling
1.Forhandlingsprotokoll 1941 –
2.Referatbok 1940 – 46
3. Referatbok 1949 – 76
4. Referatbok 1954 –
5. Referatbok 1961 – 73
6.Referatbok 1973 – 84

Rygge Indremisjons Ungdomsforenings virksomhet / Rygge Indremisjons Ungdomsforening??
1. Styreprotokoll 1939 – 70
2. Møtereferater 1941 – 64
3. Møtereferater 1965 – 67
4. Kassabok 1939 – 71

Søndagsskolens virksomhet / Rygge Søndagsskole??
1. Oppmøtebok 1940 – 53
2. Klassebok, små gutter, ikke årsfestet
3. Klassebok, store jenter, 1963 – 64
4. Klassebok, gutter og jenter, 1965
5. Klassebok, store gutter, bl.a. 1962
6. Klassebok, små jenter, ikke årsfestet
7. Klassebok, store jenter, bl.a 1962

Rygge Indremisjons mannskors virksomhet / Rygge mannskor??
1. Kontrabok 1954 – 72
2. Beretninger 1949 –
3. Kassabok 1949 – 72

Kvinneforeningen «Arken»
1. Regnskapsbok 1908 – 16
2. Regnskapsbok 1916 – 33
3. Protokoll 1919 – 79
4. Kassabok, 1934 – 1992

Rygge menighetsfakultetsforening
1. Protokoll 1938 – 49
2. Regnskap 1938 – 71

Eldre regnskapsprotokoller
1. Byggeregnskap 1945
2. Riskontro 1950 – 55
3. Regnskapsbok 1928 – 46
4. Kassabok 1947 – 81

«Vårbud» – en protokoll/«avis» fra 1939 –
En møteoversiktsprotokoll, 1946 –
En konvolutt med bilder av «nyere» dato, samt noen negativer av samme bilder
En CD med Hovedforeningsprotokollene og diverse løse dokumenter ( to øverste kulepunkter i denne oversikt)
12. april 2012

Rygge Mannsforening for Santalmisjon
1. Protokoll, årsberetninger 1929 – 2001
2. Kassabok, 1929 – 2009

Dilling Indremisjonsforening / Normisjon, (nedl.)

Plassering: Overlevert Rygge lokalhistoriske arkiv

1. En styreprotokoll, 1912 – 26
2. En styreprotokoll, 1926 – 42
3. En styreprotokoll, 1942 – 67
4. En styreprotokoll, 1967 – 2006
5. Regnskapsbok 1912 – 49
6. En kassabok 1983 – 2006
7. Byggekomiteens protokoll, Dillingsalen, 1953
8. «Dagbok» Dilling ??? , 1906 –

Larkollen Indremisjonsforening , «Emmaus», Larkollen
1. 1936 – 1954
2. 1954 – 1979
3. 1979 – 1989

RØMSKOG
Rømskog misjonsforening
Plassering: Rømskog kommunes bankbokser, ved kommunehuset

1. Møteprotokoll 1880 til 1973
2. Møteprotokoll fra 1.august 1936 til 3.juli 1951.
3. Møteprotokoll fra 30. juni 1951 til 1985
4. Styreprotokoll fra januar 1974 til 11. mars 1988.

Rømskog kristelige ungdomsforening
1. Protokoll fra oppstartsmøte onsdag 30. november 1921. Med foreningens lover nedtegnet.
Deretter er protokollen brukt som årsmøte- og styreprotokoll. Tom årsmøte 8. februar 1948 og styremøte 18.april 1948.
2. Møteprotokoll 1921 til og med 1939.
3. Rømskog kristelige ungdomsforening styre- og årsmøteprotokoll fra 1949, 16. januar tom 1. styremøte 1974, 18. januar
3. Møteprotokoll 27. januar 1940 til 27.12.1970

RÅDE
Råde Santalmisjon
Plassering: Råde kommunes lokalhistoriske arkiv
Arkivaliene består av fem bøker, A5 format, delvis eldre, i noe svak forfatning. Arkiveres med den vanlige nummerering i Boks nr.8.

Boks nr. 8:
1: Møte/medl.bok 1883 – 1921.
2: Forhandl. bok 1923 – 1972.
3: Medl/møtebok. 1927 – 1972.
4: Regnskapsbok. 1905 – 1996.
5: Regnskapsbok. 1997 – 2001.

Østre Råde Normisjon

Råde kommunes lokalhistoriske arkiv:

Brevordner nr. 1 Hylle nr. 3 Rom 7:

Kopier Missingmyra bedehus 100 års jubileum 2004

Råde ynglingeforening/Råde Indremisjon

Råde Lokalsamling. Oppbevares i Råde kommunes lokalhistoriske arkiv

Arkivalia fra kristne foreninger.

Arkiv. skriver seg fra Raade Ynglingf.Råde Indremisj.f. og Vestre Råde indr. misj.forening og Mannsforening.Bethel.
Arkivaliene består av 6 protokoller/bøk. i til dels svak forfatning pluss 9 konvolut. med diverse papirer fra bygging,restaurer. m.m. på Bethel. Arkivaliene er plassert i boks merket nr.1. med innh.6 protok/bøker nr.1 til 6 og 9 konv.merket 1 til 9 . Merking som tidligere.

Boks 1: Protokoller.
Nr. 1. Protok. Raade Ynglingef. 1885 – 1888.

inkl.Raade Indremisj.f. 1888 – 1916.
Nr. 2. Protok. Råde Indrem. 1916 – 1934.

inkl. Vestre Råde Indrem. 1934 – 1945.
Nr.3. VestreRåde Indremisjon 1945 – 1968.
Nr.4: Mannsforeningen Bethel 1914 – 1992.
Nr:5: Protok. ”Det lille lys ”. 1942 – 1946.
Nr.6: Protok. ”” — ”” 1946 – 1953.

Boks 1. Konvolutter:
Nr.1: Div.brev.bild.avisut.fra VRIUF ca 1970
Nr.2: Div. papir. restaur. Bethel ca.80-81.
Nr.3: Prolog i anl. innv.av nybygg 1969.
Nr.4: Skjøte og skyldsetning. Bethel.
Nr.5 Vann og kloakk. Bethel,
Nr.6: Grunnerv.,tillat.grtenser,regnsk, 1972-74.
Innlevert 1994 av Arne Grimstad.
Nr.7: 3 fotos av Furuly. 1913.Innl.Mag.Aker.
Nr.8:Prolog ved 40 års jub. VRIUF. 1982.
Nr.9: Kloakk fra nybygg, Bethel.

Vestre Råde Indremisjons Kvinneforening
Råde Lokalsamling. Oppbevares i Råde kommunes lokalhistoriske arkiv.

Arkivalia fra krist. foren. i Råde. Vestre Råde Indremisjons Kvinneforening.

Arkivaliene består av en -1- pakke gamle indremisjonsbøker samt 5-fem prot./bøker, dels av eldre årgang i noe dårlig stand. Arkivaliene oppbevares i boks 6. Merking og nummerering som før.

Boks 6:
Nr.1 Prot. Vest. Råde lille kvinneforen. NMS, regnsk.(m.bb) l921-46.
Nr.2 Prot. Møteov. kollekt. 1928-66.
Nr.3 Prot. Regnskap. 1947-68.
Nr.4 Foren.bok.medl.fort. årsm. og regnskap……………….1967-85.
Nr.5Fore. bok.Medl.forteg. 1951-54.
Nr.6 En pakke med gamle bøker fra vestre Råde Indrem Kvinneforening.

Vestre Råde og Saltnes
Råde Lokalsamling. Oppbevares i Råde kommunes lokalhistoriske arkiv.

Arkivalia fra Søndre Råde Indremisjon.

Arkivaliene består av foreningsprotokoller 4 stk, regnskapsbøker 3 stk, 1 stk, handskevet protokoll (lagsavis ) og 1 stk mappe inneholdende skjøter, kjøpekontrakter, byggekontrakt m.m. for Effata. Arkivaliene er delvis i svak forfatning- de eldre- men for øvrig i bra stand. De arkiveres i to bokser BOKS 1 og 2. Merking av bokser og innhold som før.

Boks 1:
Nr 1: Prot.Søndre Råde Ind.m.Ca 1900- 59.
” 2: — — ”” —— — ” — ” 1960- 79.
” 3: — — ”” —— — ” — ” 1979- 88.
” 4: — — ”” —— — ” — ” 1989- 02.
” 5: 1 stk. mappe inneh. skjøter.kjøp.kontr.
+div. papir fra etabl/bygg. av Effata ca 1908.

Boks 2:
Nr 1: Regnskap bedeh. Effata 1908 –11.
” 2: Regnskap.+ medl.fort.Effata 1924 –44.
” 3: Regnskap. Effata indrem.f. 1945- 82.
” 4: Prot.k.Foren.avis.Vårbud ca 1945–55.

Arkiv. fra kristn. forening.

Arkivaliene består av foreningsprotokoller 4 stk. regnskap, bøker 3 stk. l stk. håndskreven protokoll. (håndskr. lagsavis) og l stk. mappe innh. skjøter,kjøpekontr. m.m. for Effata. Arkiv. er delvis i dårlig forf. de eldre,men forøv. i bra stand. De arkiveres i Boks 9 og 10. Merking av bokser m.m. som før.

Boks 10:
Nr. 1: Regnskap,bedeh.Effata 1908–11
” 2: Regn.sk. +medl.forteg. 1924- 44.
” 3: Regnsk, Effata indrem. 1945- 82.
” 4: Prot.Foren.avis.Vårbud 1945- 55.

Brevordner nr. 1 Hylle nr. 3 Rom 7

Kopier Effata Innvielse av Effata 1908
Kopier m.notater Betel 70 års jubileum 1958

SARPSBORG
Jelsnes Normisjon
Lande Normisjon
Bethania Normisjon, Sarpsborg
Bjørnstad Forsamling
Melleby Normisjon
Normisjon Hannestad og Greåker

VI Normisjon
Plassering: Safe på Hasle menighetssenter pr oktober 2014:
1. Varteig indremissionsforening 1880-1947 Forhandlingsprotokoll
2. Varteig indremisjonsforening 1947-1969
3. Varteig indremisjonsforening 1969-1985
4. Varteig indremisjonsforening 1986-1992
5. Varteig indremisjon 1993-2002
6. Styrereferater og årsberetninger for Varteig normisjon 2002-2006
7. Kassabok for Varteig indremisjon 1944-1979
8. Forhandlingsprotokoll for Ise og omegns misjonsforening 1917-1946
9. Forhandlingsprotokoll Ise indremisjon 1947-1964
10. Forhandlingsbok for Ise indremisjon 1964-1978
11. Møtebok for Ise indremisjon 1978-1995
12. Styrereferater og årsberetninger for Ise indremisjon  1995-2003
13. Kassabok for Ise indremisjon 1917 -1951
14. Kassabok for Ise indremisjon 1951-1987
15. Kontingentbok for Ise indremisjonsforening 1932 -1964
16. Regnskap for Ise indremisjon 1988 – 1996
17. Regnskap for Ise indremisjon 1996-2001
18. Medlemmer Ise indremisjon 1989-2005
19. Referater fra fusjonen mellom Varteig normisjon og Ise normisjon inkl . fusjonsdokumentet 2005-2006
20. Styrereferater og årsmeldinger for Varteig og Ise normisjon 2006-2013
21. Ise indremisjons kvinneforening 1934- 1963
22. Kassabok for Ise indremisjons kvinneforening 1936-1991
23. Ise indremisjons finnmarksforening  1956-1981
24. Kassabok for Finnmarksmisjonen 1932-1976
25. Kassabok for Finnmarksmisjonen 1977-1981
26. Kassabok for Barneforeningen Håpet 1922-1954
27. Medlemsbok for Yngres avdeling Ise 1942- 1982
28. Kassabok for Ise YA 1942 -1994
29. Ise YA 1975-1985
30. Ise kristelige ungdomskor 1976-1982
31. Protokoll for Ise kr. ungdomskor 1982-1993
32. Styrereferat for Ise kr. ungdomskor 1993-2003
33. Styrereferat for Ise kr. ungdomskor 2004-2005
34. Medlemsbok for Ise kr. ungdomskor 1976-1997
35. Kassabok for Ise kr. ungdomskor 1981-1989
36. Kassabok for Ise kr.ungdomskor 1989-1995
37. Div.tegninger og dokumenter vedr. bedehuset Betania Ise ca 1935
38. Regnskap for Betania 2002-2006

Normisjon Betlehem Borgen
Fredheim Klavestadhaugen Normisjon
Fredheim Normisjon Kvinneforening
Ungbirken Kvinneforening Tveter
Skjeberg Normisjon Kv For
Ullerøy Normisjon
Skjeberg Normisjon
Vestre Skjeberg Normisjon

SKIPTVET
Langli Normisjon
Misjonshusets Fellesforening
Vidnes fellesforening

SPYDEBERG
Normisjon SATS
Normisjon Spydeberg

TRØGSTAD
Trøgstad og Båstad Normisjon

VÅLER
Svinndal Normisjon

HØLAND, AKERSHUS
Kragtorp Normisjon

Der ingenting er notert under foreningene er det ikke levert/ført inn noe.