Internasjonalt

Hva er Misjonsforum?
Misjonsforum er en komité som arbeider med å øke misjonsengasjementet i foreninger, menigheter, grupper og hos enkeltpersoner.
I Misjonsforum sitter det engasjerte mennesker fra Normisjonsforeninger i hele Østfold.
Misjonsforum har som oppgaver bl. a. å:

– informere om Normisjons misjonsengasjement internasjonalt
– arrangere årlige inspirasjonskvelder
– tegne misjonsavtaler med foreninger, menigheter, grupper og enkeltpersoner

Hvorfor misjonsavtale? (PDF)
Det var Jesus selv som gav oss misjonsbefalingen. Misjon var ikke geografisk begrenset, men ment som en oppgave overgitt Jesu venner. Siden den gang har evangeliet bredt seg vidt utover. Dette oppdraget har gitt inspirasjon til generasjon etter generasjon.

Misjonsavtalen:
– engasjerer på tvers av generasjoner i grupper, foreninger og menigheter
– gjør det globale ansvaret synlig
– sikrer at misjonsprosjekt får faste og forutsigbare inntekter
– kan skape kjennskap og kontakt med misjonærer og medarbeidere
– gir anledning til å bli kjent med menigheter og grupper i samarbeidslandene
– gir mulighet til besøk i samarbeidslandene

For mer informasjon:
Ta kontakt med Misjonsforum v/ Torill Bredeg
Tlf.: 404 10 682
E-post: torill.bredeg@outlook.com

Tegn en misjonsavtale her!