Regionstyret

Leder:
John Thune, Rakkestad, valgt til 2021

Medlemmer:
Gunnar Lilleaasen, Degernes, valgt til 2020
Randi Finstad Sand, Eidsberg, valgt til 2020
Torgeir Flateby, Askim, valgt til 2021
Gerd Ninni Solum, Tomter, valgt til 2021
Ellen Lindheim Slettevold, Borge, valgt til 2022
Håkon Johannes Lindheim Slettevold, Borge, Actas representant
Boe Johannes Hermansen, Råde, ansattes representant

Vararepresentanter:
1. vara: Ingar Olav Carlsen, Askim
2. vara: Magnar Aamoth, Rakkestad
3. vara: Ellen Brøttemsmo, Yven

Valgkomiteen:
Espen Halvorsen, Askim, valgt til 2021
Odd Jørgen Bredeg, Borgenhaugen, valgt til 2021
Lars Kåsa, Mysen, valgt til 2020