Regionstyret

Leder:
Frode Bilsbak, Halden, valgt til 2025

Medlemmer:
Ellen Lindheim Slettevold, Borge, valgt til 2025
Ingar O. Carlsen, Askim, valgt til 2026
Ola Rusaanes, Råde, valgt til 2026
Torgeir Flateby, Askim, valgt til 2024
Gerd Ninni Solum, Tomter, valgt til 2024
Martin Lund, Sarpsborg, ansattes representant
Sverre Fjeldberg, Hannestad, styrets sekretær

Vararepresentanter:
1. vara: Ellen Brøttemsmo, Hannestad
2. vara: Anne Karlsen, Borgenhaugen
3. vara: Wenche Aamoth, Rakkestad