Velkommen til Normisjon region Østfold!

Misjonsfest, 11. februar, Effata Saltnes

Read article "Misjonsfest, 11. februar, Effata Saltnes"

Stor jubileumsfest på Sjøglimt

Read article "Stor jubileumsfest på Sjøglimt"

Hva er et menneske verdt?

Read article "Hva er et menneske verdt?"

Julebord, 9. desember, Sjøglimt

Read article "Julebord, 9. desember, Sjøglimt"

Bli VED-giver på Sjøglimt!

Read article "Bli VED-giver på Sjøglimt!"

Leirkalender for Acta Østfold – 2023

Leirkalender for Acta Østfold - 2023

Sangskatten etter Hauge

Read article "Sangskatten etter Hauge"

Sjøglimt – festival og jubileum

Read article "Sjøglimt – festival og jubileum"

Hvordan kan våre andakter bli enda bedre?

Read article "Hvordan kan våre andakter bli enda bedre?"

150 års jubileumsfeiring i Askim

Read article "150 års jubileumsfeiring i Askim"

Kristen seksualetikk utfordrer

Read article "Kristen seksualetikk utfordrer"

Noe for alle generasjoner

Read article "Noe for alle generasjoner"

Årsmøte for Normisjon region Østfold

Read article "Årsmøte for Normisjon region Østfold"

Tros- og livshistoriegrupper – oppstart høsten 2022

Read article "Tros- og livshistoriegrupper – oppstart høsten 2022"

Haugemøte på Hauges Minde

Read article "Haugemøte på Hauges Minde"

150 år med Normisjon i Halden

Read article "150 år med Normisjon i Halden"

Besøkssenteret Hauges Minde

Read article "Besøkssenteret Hauges Minde"

Trenger du Hans Nielsen Hauge-formidler?

Read article "Trenger du Hans Nielsen Hauge-formidler?"

Mange Haugetun-jubilanter

Read article "Mange Haugetun-jubilanter"

140 års virksomhet på Lahellemoen

Read article "140 års virksomhet på Lahellemoen"