Velkommen til Normisjon region Østfold!

Ny video-andakt tilgjengelig hver helg!

Read article "Ord for helgen"

Besøkssenteret Hauges Minde

Read article "Besøkssenteret Hauges Minde"

Trenger du noen å snakke med?

Read article "Trenger du noen å snakke med?"

Trenger du Hans Nielsen Hauge-formidler?

Read article "Trenger du Hans Nielsen Hauge-formidler?"

Tros- og livshistoriegrupper Utsatt til høsten 2022

Read article "Tros- og livshistoriegrupper Utsatt til høsten 2022"