Kontakt

Regionkontor
St. Mariegate 71, 1706 Sarpsborg
Åpningstid: mandag – fredag kl. 10.00-14.00
E-post: region.ostfold@normisjon.no
Telefon: 69 13 36 60

Fakturadresse:
E-post: receiveKNIF@compello.com
Org.nr.: 980 545 202
Fakturaen merkes med leveringssted/anlegg.
Vi ønsker helst at det sendes faktura i EHF format eller via e-post.

Ønsker du å gi en gave til regionen?
Kontonr: 3000.14.71682

Vipps: 12613

Følg oss på Facebook