Nyhetsarkiv

PULS i årsmøtet i Normisjon 2024

Read article "PULS i årsmøtet i Normisjon 2024"

Årsmøte 2024 for Normisjon region Østfold

Read article "Årsmøte 2024 for Normisjon region Østfold"

Hauge-kveld 20. mars, Heia misjonshus

Read article "Hauge-kveld 20. mars, Heia misjonshus"

Hans Nielsen Hauge, Det brenner en ild, musikal 14.-24. august

Read article "Hans Nielsen Hauge, Det brenner en ild, musikal 14.-24. august"

Besøkssenteret Hauges Minde

Read article "Besøkssenteret Hauges Minde"

Stor jubileumsfest på Sjøglimt

Read article "Stor jubileumsfest på Sjøglimt"

Hva er et menneske verdt?

Read article "Hva er et menneske verdt?"

Sangskatten etter Hauge

Read article "Sangskatten etter Hauge"

Bli med til Nepal, 6. oktober – 16. oktober 2023 AVLYST PGA FOR LITEN PÅMELDING

Read article "Bli med til Nepal, 6. oktober – 16. oktober 2023 AVLYST PGA FOR LITEN PÅMELDING"

Hva skjer i Acta i 2023?

Read article "Hva skjer i Acta i 2023?"

Kvinneleir 1.-3. september, Sauevika

Read article "Kvinneleir 1.-3. september, Sauevika"

Glimt fra sangskatten etter Hauge, 13. september

Read article "Glimt fra sangskatten etter Hauge, 13. september"

10-årsjubileum Fermate Østfold, 17. september

Read article "10-årsjubileum Fermate Østfold, 17. september"

Forkynnersamling, 1. november, Hannestad bedehus

Read article "Forkynnersamling, 1. november, Hannestad bedehus"

Julebord, 9. desember, Sjøglimt

Read article "Julebord, 9. desember, Sjøglimt"

Sjøglimt – festival og jubileum

Read article "Sjøglimt – festival og jubileum"

Familiefestival, 14. mai, Sjøglimt

Read article "Familiefestival, 14. mai, Sjøglimt"

Årsmøte for Normisjon region Østfold 2023

Read article "Årsmøte for Normisjon region Østfold 2023"

Raspeballe-middag, 16. februar, Sjøglimt

Read article "Raspeballe-middag, 16. februar, Sjøglimt"

Misjonsfest, 9. februar, Betlehem Borgen

Read article "Misjonsfest, 9. februar, Betlehem Borgen"

150 års jubileumsfeiring i Askim

Read article "150 års jubileumsfeiring i Askim"

Blodklubb-middag, 24. november, Sjøglimt

Read article "Blodklubb-middag, 24. november, Sjøglimt"

Åpent julebord, 3. desember, Sjøglimt

Read article "Åpent julebord, 3. desember, Sjøglimt"

Flesk og duppe, 27. oktober, Sjøglimt

Read article "Flesk og duppe, 27. oktober, Sjøglimt"

Hvordan kan våre andakter bli enda bedre?

Read article "Hvordan kan våre andakter bli enda bedre?"

Kristen seksualetikk utfordrer

Read article "Kristen seksualetikk utfordrer"

Noe for alle generasjoner

Read article "Noe for alle generasjoner"

Årsmøte for Normisjon region Østfold 2022

Read article "Årsmøte for Normisjon region Østfold 2022"

Ertesuppe, 24. februar, Sjøglimt

Read article "Ertesuppe, 24. februar, Sjøglimt"

Samling for frivillige forkynnere, 02. mars

Read article "Samling for frivillige forkynnere, 02. mars"

Nortråkk, 16. mars, Sarpsborg

Read article "Nortråkk, 16. mars, Sarpsborg"

Haugetun-møte, 27. mars

Read article "Haugetun-møte, 27. mars"

Kålrulletter, 24. mars, Sjøglimt

Read article "Kålrulletter, 24. mars, Sjøglimt"

Årsmøte, 2. april, Rakkestad

Read article "Årsmøte, 2. april, Rakkestad"

Hauges fødselsdag, 3. april, Hauges Minde

Read article "Hauges fødselsdag, 3. april, Hauges Minde"

Misjonsfest, 4. mai, Mysen

Read article "Misjonsfest, 4. mai, Mysen"

Familiefestival, 8. mai, Sjøglimt

Read article "Familiefestival, 8. mai, Sjøglimt"

17. mai buffet på Sjøglimt – FULLT

Read article "17. mai buffet på Sjøglimt – FULLT"

Seniorstevne 13.-17. juni, Bakketun folkehøgskole

Read article "Seniorstevne 13.-17. juni, Bakketun folkehøgskole"

Sauevika-festivalen, 24. juli

Read article "Sauevika-festivalen, 24. juli"

Fjellferie for seniorer, 14.-19. aug. og 21.-26. aug, Hemsedal

Read article "Fjellferie for seniorer, 14.-19. aug. og 21.-26. aug, Hemsedal"

Kvinne-weekend 19.-21. august, Sjøglimt

Read article "Kvinne-weekend 19.-21. august, Sjøglimt"

Hauge-kveld, 21. september, Hauges Minde

Read article "Hauge-kveld, 21. september, Hauges Minde"

Samling for frivillige forkynnere, 27, september

Read article "Samling for frivillige forkynnere, 27, september"

Nakne uten skam, 1.-2. oktober, Greåker frikirke

Read article "Nakne uten skam, 1.-2. oktober, Greåker frikirke"

Bibel/seminarhelg, 28.-29. okt, Greåker Frikirke

Read article "Bibel/seminarhelg, 28.-29. okt, Greåker Frikirke"

Haugemøte på Hauges Minde

Read article "Haugemøte på Hauges Minde"

150 år med Normisjon i Halden

Read article "150 år med Normisjon i Halden"

Actakonsulent i Østfold – SISTE FRIST 6. OKTOBER

Read article "Actakonsulent i Østfold – SISTE FRIST 6. OKTOBER"

Camp Sauevika juli 2021

Read article "Camp Sauevika juli 2021"

Vi søker nytt TT-team

Read article "Vi søker nytt TT-team"

Bli med på seniorstevne i sommer

Read article "Bli med på seniorstevne i sommer"

Avlyst - Misjonsfest, 6. februar, Bethel Fredrikstad

Read article "Misjonsfest, 6. februar, Bethel Fredrikstad"

AVLYST: Familiefestival, 15. august, Sjøglimt

Read article "AVLYST: Familiefestival, 15. august, Sjøglimt"

Tips dine bekjente om dette!

Read article "Tips dine bekjente om dette!"

Normisjons generalforsamling

Read article "Normisjons generalforsamling"

Kvinneleir 20.-22. august, Sauevika

Read article "Kvinneleir 20.-22. august, Sauevika"

Flesk og duppe, 28. oktober, Sjøglimt

Read article "Flesk og duppe, 28. oktober, Sjøglimt"

Seminar-/bibelhelg 30. og 31. oktober, Bjørnstad

Read article "Seminar-/bibelhelg 30. og 31. oktober, Bjørnstad"

Samling for frivillige forkynnere, 2. november

Read article "Samling for frivillige forkynnere, 2. november"

Misjonsfest 13. november, Bethel Fredrikstad

Read article "Misjonsfest 13. november, Bethel Fredrikstad"

Blodklubb-middag på Sjøglimt, 25. november

Read article "Blodklubb-middag på Sjøglimt, 25. november"

Åpent julebord, 4. desember, Sjøglimt

Read article "Åpent julebord, 4. desember, Sjøglimt"

MER-konferansen er blitt mindre

Read article "MER-konferansen er blitt mindre"

Årsmøtet i Normisjon region Østfold – 2021

Read article "Årsmøtet i Normisjon region Østfold – 2021"

Trenger du Hans Nielsen Hauge-formidler?

Read article "Trenger du Hans Nielsen Hauge-formidler?"

Tros- og livshistoriegrupper – oppstart høsten 2022

Read article "Tros- og livshistoriegrupper – oppstart høsten 2022"

Trenger du noen å snakke med?

Read article "Trenger du noen å snakke med?"

Slutt etter 142 års virksomhet

Read article "Slutt etter 142 års virksomhet"

Første gang i historien

Read article "Første gang i historien"

Tut og kjør på Sjøglimt

Read article "Tut og kjør på Sjøglimt"

Ikke reis over havet!

Read article "Ikke reis over havet!"

Anne-Kirsti er siste skudd på Acta-stammen

Read article "Anne-Kirsti er siste skudd på Acta-stammen"

Per Morten går fra borde

Read article "Per Morten går fra borde"

Fra politiet til rektor på Haugetun

Read article "Fra politiet til rektor på Haugetun"

140 års virksomhet på Lahellemoen

Read article "140 års virksomhet på Lahellemoen"

Mange Haugetun-jubilanter

Read article "Mange Haugetun-jubilanter"

Feiende flott jubileum

Read article "Feiende flott jubileum"

Seminarhelg med bibelfokus

Read article "Seminarhelg med bibelfokus"

Hauge som rollemodell

Read article "Hauge som rollemodell"

Busstur i Hauges fotspor

Read article "Busstur i Hauges fotspor"

På Normisjons generalforsamling

Read article "På Normisjons generalforsamling"

Full aktivitet på sommerleir

Read article "Full aktivitet på sommerleir"

Ønsket å se framover

Read article "Ønsket å se framover"

Stuvende fullt på Mysen

Read article "Stuvende fullt på Mysen"