Årsmøte 2020

Årsmøte i Normisjon region Østfold 2020

Kjære alle sammen!

Vi er i en meget spesiell situasjon om dagen. Konsekvensene av koronaviruset er store og påvirker oss på mange områder, også i våre foreninger og forsamlinger.

En av konsekvensene er at årsmøtearrangementet i Askim 28. mars ble avlyst. Regionstyret besluttet allikevel å gjennomføre et årsmøte, men da ved hjelp av e-mail og post. Dokumentene du kan finne nedenfor er sendt ut til alle foreningskontakter og direkte medlemmer. Alle som er medlem i Normisjon og som er over 15 år, har stemmerett ved årsmøtet.

Vi oppfordrer deg derfor til å delta ved å gå gjennom dokumenter og gi tilbakemelding i skjema som ligger på denne siden eller på andre måter som er beskrevet i dokumentene.

Frist for tilbakemelding er satt til 30. april 2020.

Vi ønsker å invitere til en samling til høsten, der vi kan møtes fysisk og ha den gode samtalen som er så viktig på våre årsmøter.