Årsmøte 2024 for Normisjon region Østfold

Torsdag 11. april på Normisjonhuset Dr. Randersgate 10, 1830 Askim

Sakspapirer for årsmøtet (legges ut forløpende når klart)