Årsmøtet i Normisjon region Østfold – 2021

Årsmøtet i Normisjon region Østfold er nå gjennomført og det foreligger signerte dokumenter fra årsmøtet.

Alle årsmøtepapirene ligger tilgjengelig nedenfor:

Årsmøteprotokoll

Regionstyrets årsrapport 2020

Signert årsregnskap 2020

Revisors beretning

Normisjon region Østfold avdelingsregnskap 2020