Historisk arkivmateriale

Oversikt over lokalforeningenes arkivmateriale

Arkivstyret i Normisjon region Østfold er en pådriver for at gammelt og verdifullt materiale fra foreningene i regionen skal bli godt tatt vare på.

Nedenstående foreningsoversikt plassert kommunevis vil etter hvert lenkes opp med oversikter om hva den enkelte forening har av materiale, og hvor det er lagret. Oversikten her omfatter også flere nedlagte foreninger innenfor region Østfold.

Spørsmålet vedr. arkivet, kan rettes til leder i arkivstyret;
Boe Johannes Hermansen
Hovlandgata 2
N-1640 Råde
tlf. 99612822
e-mail: bojohermansen@gmail.com

AREMARK
Aremark Normisjon
Historisk materiale er levert fra Aremark Normisjon til Aremark Historielag

Flg. er levert:
1 Den første protokoll for Aremark Indremisjon fram til 100 års-jubileet i 1989
2 Protokoll for Aremark Misjonshus fra 1955
3 Tinglyst skjøte for Misjonshuset
4 Byggebevis 24/9-1953
5 Møtebok: Byggekomiteen for Barnehagen

Fra Aremark Normisjon v/kasserer Karin Pettersen, Fosbyåsen, 1798 Aremark

ASKIM
Santalen Normisjon Askim
Normisjon Askim

EIDSBERG
Normisjon Eidsberg
Trømborg Misjonsforening

Normisjon Mysen

Oversikt over protokoller fra Normisjon Mysen (Betania) med underavdelinger pr januar 2011

Protokoll byggekomite, Protokoll 1941-1980, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Protokoll for husstyret NM, Protokoll 1980 – , I bruk,
Betania Sangkor, Protokoll 1975-1991, Avsluttet, arbeid lagt ned,
Betania Syforening, Protokoll 1970-1995, Avsluttet, arbeid lagt ned,
Betania Syforening, Regnskapsprotokoll 1987-1995, Avsluttet, arbeid lagt ned,
Regnskapsbok for Mysen og omegn Indremisjons-forenings byggefond, Regnskapsprotokoll 1945-1961
Betania Kvinneforening, Protokoll 1975-1984, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
Betania Kvinneforening, Protokoll 1958-1985, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
Betania Kvinneforening, Protokoll 1985-1993, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
Kassabok for Betania Kvinneforening, Regnskapsprotokoll 1957-1990, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
Regnskapsprotokol for Missionshuset Betania No1, Regnskapsprotokoll 1916-1933
Regnskapsprotokol for Betania Indremisjonsf No3, Regnskapsprotokoll 1947-1957
Betania Indremisjon, Regnskapsprotokoll 1966-1973
Regnskap Mysen IM, Regnskapsprotokoll 1978-1985
Bedhuset Betania og Mysen og omegn indremission, Protokoll 1917-1952, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen og Omegn Indremisjonsforening, Protokoll 1952-1980, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen Indremisjon, Protokoll 1981-1993, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen Indremisjon / Normisjon Mysen, Protokoll 1994-2009, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Normisjon Mysen, Protokoll 2009 – , I bruk,
Betania Pikeforening, Regnskapsprotokoll 1934-1986, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
Mysen indremissions Ungdomsforening, Protokoll og møtereferat 1924-1938, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
Ungdomsforeningens møtereferater, Protokoll og møtereferat 1934-1952, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
Betania Ungdomsforening, Protokoll og møtereferat 1952-1955, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
Protokoll for ungdomskoret, Protokoll 1971-1983, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen Ungdomskor, Korrespondanseperm 1971-1985, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen Indremisjon, Div gamle enkeltpapirer, samlet i konvolutt 1940 – 1950, Eget arkiv. Eidsb sp bank

Som følge av oppryddingen overfører Normisjon Mysen 16 stk protokoller/regnskapsprotokoller til sentralt arkiv. Foreningen forventer å motta arkivnøkkel fra Normisjon Østfold slik at foreningen har mulighet til å låne tilbake protokoller hvis behov for dette skulle oppstå i framtiden.
——————————————
KOR15 og Mysen Barnegospel har hånd om egne papirer og er ikke registrert over.
Message (Mysen Ungdomskor) har hånd om egne papirer etter 1983.

Mysen 26. jan 2011
Ragnar Duserud og Thoralf Dahl

Oppbevaring: Der ikke annet er spesielt nevnt – oppbevares protokollene i regionens arkiv, Sarpsborg

Normisjon Østereng
SANTI, Normisjon Mysen
Normisjon Hærland

FREDRIKSTAD

Fredrikstad – flere foreninger

Alt materiale er arkivert i historisk arkiv i Fredrikstad kommune
– se vedlagte pdf-fil, som også er konvertret til word (ikke helt god docx-fil)

Normisjon Lahellemoen
Santalringen
Bethel Kvinneforening
FRIM- Fredrikstad Mannsforening
Lisleby Bedehus Normisjon
Lisleby Finnmarksforening
Gressvik Normisjon
Mossik Normisjon
Rød Normisjon
Kjærre fellesforening for NLM og Normisjon
Normisjon Skontorp
Borge Santalforening/Normisjon
Fredrikstad Normisjon- Betel
Kjølstad Misjonsforening
Hvitsten Santalforening/Normisjon
S-laget Sarpsborg
Normisjon Hauges Minde
Normisjon Rekustad
Nepals Venner
Santalliljen, Normisjon
Kråkerøy Normisjon

HALDEN
Rokke Normisjon
Sanderød Normisjon
Halden Normisjon Kvinneforening
Halden Normisjon
Berg Santalforening/Normisjon

Berg Santalmisjon (startet som Døle pikeforening, frem til 1967), perm med beretninger fra 1929-1981, pluss enkelte utklipp.

Oppbevares i Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger,
Herregårdsveien 10, 1771 Halden

Tistedal Normisjon
Tistedal Normisjon Kv For

HOBØL
Santalvennen Normisjon Tomter

Arkivmateriale er plassert i et skap på Tomter menighetssenter.
Følgende dokumenter er plassert der:

Fra Santalvennen (1929-2000):
Kassabok fra (1929) 1938 – 52)
Referatbok fra 1951 – 63
Referatbok fra 1963 – 78
Referatbok fra 1978 – 93
Referatbok fra 1993 – 2002
Foreningsperm fra 1992 – 2000

Fra Tomter Indremisjon:
Hovedforeningen (-1999) – skal etterspørres
Tomter Yngresmusikklag (sangbok)
Tomter ungdomsklubb (referatbok fra samlinger på slutten av 1960-tallet og fra ungdomskoret TRO (1973-1982)
Noteperm fra TRO
Tomter barnekor (1982-1994) – eske med notehefter og -permer og frammøteprotokoller
Ungdomskoret Aletheia  diverse i to plastposer

Fra Normisjon Tomter Santalvenn (2001 –

Referatbok fra 2002-2010
Regnskapsperm fra 2007-2010

Nøkkel til skapet finnes i foreningspermen som er hos foreningens leder.
Tomter, februar 2013
Gerd Ninni Solum

HVALER
Kirkøy Normisjon

MARKER
Marker Normisjon
Misjonsringen
Rødenes Normisjon

MOSS
Moss Normisjon Kvinneforening
Moss – flere foreninger

Levert til Moss by- og industrimuseum, høsten 2012

Årstall; Foreningsnavn
1945 – 1960: Ungdomsliv Moss IUF – protokoll
1955 – 1959: Referatbok for Hobbyklubben for piker
1959 – 1962: Kristen Ungdoms Fellesnemd
1919 – 1968: Kambo bedehus – protokoll
1941 – 2001: Styreprotokoll for Santalmisjonen Ungbirken
1956 – 1987: Ungbirken – protokoll
1988 – 2001: Ungbirken – protokoll
1931 – 1937: Pikeforeningen Ungbirken
1938 – 2001: Pikeforeningen Ungbirken
1920 – 1940: Kassabok for Moss Indremisjon
1937 – 1965: Regnskapsprotokoll Moss Indremisjon
1884 – 1896: Moss Indremisjon – protokoll
1889 – 1932: Moss Indremisjon – protokoll
1896 – 1920: Moss Indremisjon – protokoll
1920 – 1928: Moss Indremisjon – protokoll
1929 – 1940: Moss Indremisjon – protokoll
1940 – 1965: Moss Indremisjon – protokoll
1965 – 1979: Moss Indremisjon – protokoll
1924 – 1932: Medlemsfortegnelse for Moss og omegns Indremisjon
1884 – 1959: Festskrift Moss Indremisjon gjennom 75 år
1937 – 1945: Indremisjonens ungdomsforening – Ungdomsliv
1931 – 1933: Birkebladet
1933 – 1945: Birkebladet
Alfabetisk protokoll – diverse ad. Moss Bedehus
Diverse papirer: brev, skjøter etc.
Diverse historiske bilder

RAKKESTAD
Gjulem Normisjon
Heia Normisjon
Rakkestad Normisjon
Vestre Os Misjonsforening
Elia Syforening
Kirketun Normisjon
Linnestrand Normisjon
Åpent Fellesskap

RYGGE
Rygge Indremisjonsforening / Normisjon Rygge

Innholdsoversikt for arkivmateriale –

Hovedforeningsprotokoller fra 1909 – 2006, fem protokoller
Hovedforeningsprotokoll 1909-21
Hovedforeningsprotokoll 1922-29
Hovedforeningsprotokoll 1929-38
Hovedforeningsprotokoll 1938-78
Hovedforeningsprotokoll 1978-94
Hovedforeningsprotokoll 1994 – 2006 er kun vedlagt som elektronisk utgave

Diverse løse dokumenter om drift og vedlikehold, deriblant skjøter og skylddelingspapirer
En bibel fra 1910
En mappe med «Bibelhistorisk kunst» – trykte bilder

6 protokoller fra Rygge Indremisjons Yngres avdeling
Forhandlingsprotokoll 1941 –
Referatbok 1940 – 46
Referatbok 1949 – 76
Referatbok 1954 –
Referatbok 1961 – 73
Referatbok 1973 – 84

4 protokoller fra Rygge Indremisjons Ungdomsforenings virksomhet
Styreprotokoll 1939 – 70
Møtereferater 1941 – 64
Møtereferater 1965 – 67
Kassabok 1939 – 71

7 hefter fra søndagsskolens virksomhet
oppmøtebok 1940 – 53
Klassebok, små gutter, ikke årsfestet
Klassebok, store jenter, 1963 – 64
Klassebok, gutter og jenter, 1965
Klassebok, store gutter, bl.a. 1962
Klassebok, små jenter, ikke årsfestet
Klassebok, store jenter, bl.a 1962

3 protokoller fra Rygge Indremisjons mannskors virksomhet
Kontrabok 1954 – 72
Beretninger 1949 –
Kassabok 1949 – 72

3 protokoller fra kvinneforeningen «Arken»
Regnskapsbok 1908 – 16
Regnskapsbok 1916 – 33
Protokoll 1919 – 79

2 protokoller fra Rygge menighetsfakultetsforening
Protokoll 1938 – 49
Regnskap 1938 – 71

4 eldre regnskapsprotokoller
Byggeregnskap 1945
Riskontro 1950 – 55
Regnskapsbok 1928 – 46
Kassabok 1947 – 81

«Vårbud» – en protokoll/«avis» fra 1939 –

En møteoversiktsprotokoll, 1946 –

En konvolutt med bilder av «nyere» dato, samt noen negativer av samme bilder

En CD med Hovedforeningsprotokollene og diverse løse dokumenter ( to øverste kulepunkter i denne oversikt)

12. april 2012

Plassering:
Overlevert Rygge lokalhistoriske arkiv

Arken kvinneforening / Normisjon, Rygge

En kassabok, 1934 – 1992

Flere protokoller er innlevert tidligere sammen med materiale fra Rygge Indremisjon/Normisjon og står oppført i den oversikten, nemlig:

3 protokoller fra kvinneforeningen «Arken»
Regnskapsbok 1908 – 16
Regnskapsbok 1916 – 33
Protokoll 1919 – 79

Rygge Mannsforening for Santalmisjon
En protokoll, årsberetninger 1929 – 2001
En kassabok, 1929 – 2009

Larkollen Indremisjonsforening , «Emmaus», Larkollen
Tre møteprotokoller;
1936 – 1954
1954 – 1979
1979 – 1989

RÅDE
Råde Santalmisjon

Arkivalia fra Råde Santalmisjon.
Arkivaliene består av fem bøker, A5 format ,delvis eldre, i noe svak forfatning. Arkiveres med den vanlige nummerering i Boks nr.8.

Boks nr. 8:
Nr. 1: Møte/medl.bok 1883 – 1921.
” . 2: Forhandl. bok 1923 – 1972.
” . 3: Medl/møtebok. 1927 – 1972.
” . 4: Regnskapsbok. 1905 – 1996.
” . 5: Regnskapsbok. 1997 – 2001.

Oppbevares i Råde kommunes lokalhistoriske arkiv

Østre Råde Normisjon
Råde kommunes lokalhistoriske arkiv:
Brevordner nr. 1 Hylle nr. 3 Rom 7:
Kopier Missingmyra bedehus 100 års jubileum 2004
Råde ynglingeforening/Råde Indremisjon
Råde Lokalsamling. Oppbevares i Råde kommunes lokalhistoriske arkiv
Arkivalia fra kristne foreninger.
Arkiv. skriver seg fra Raade Ynglingf.Råde Indremisj.f. og Vestre Råde indr. misj.forening og Mannsforening.Bethel.

Arkivaliene består av 6 protokoller/bøk. i til dels svak forfatning pluss 9 konvolut. med diverse papirer fra bygging,restaurer. m.m. på Bethel. Arkivaliene er plassert i boks merket nr.1. med innh.6 protok/bøker nr.1 til 6 og 9 konv.merket 1 til 9 . Merking som tidligere.

Boks 1: Protokoller.
Nr. 1. Protok. Raade Ynglingef. 1885 – 1888.
inkl.Raade Indremisj.f. 1888 – 1916.
Nr. 2. Protok. Råde Indrem. 1916 – 1934.
inkl. Vestre Råde Indrem. 1934 – 1945.
Nr.3. VestreRåde Indremisjon 1945 – 1968.
Nr.4: Mannsforeningen Bethel 1914 – 1992.
Nr:5: Protok. ”Det lille lys ”. 1942 – 1946.
Nr.6: Protok. ”” — ”” 1946 – 1953.

Boks 1. Konvolutter:
Nr.1: Div.brev.bild.avisut.fra VRIUF ca 1970
Nr.2: Div. papir. restaur. Bethel ca.80-81.
Nr.3: Prolog i anl. innv.av nybygg 1969.
Nr.4: Skjøte og skyldsetning. Bethel.
Nr.5 Vann og kloakk. Bethel,
Nr.6: Grunnerv.,tillat.grtenser,regnsk, 1972-74.
Innlevert 1994 av Arne Grimstad.
Nr.7: 3 fotos av Furuly. 1913.Innl.Mag.Aker.
Nr.8:Prolog ved 40 års jub. VRIUF. 1982.
Nr.9: Kloakk fra nybygg, Bethel.

Vestre Råde Indremisjons Kvinneforening
Råde Lokalsamling. Oppbevares i Råde kommunes lokalhistoriske arkiv.

Arkivalia fra krist. foren. i Råde. Vestre Råde Indremisjons
Kvinneforening.

Arkivaliene består av en -1- pakke gamle indremisjonsbøker samt 5-fem prot./bøker, dels av eldre årgang i noe dårlig stand. Arkivaliene oppbevares i boks 6. Merking og nummerering som før.

Boks 6:
Nr.1 Prot. Vest. Råde lille kvinneforen. NMS, regnsk.(m.bb) l921-46.
Nr.2 Prot. Møteov. kollekt. 1928-66.
” .3 Prot. Regnskap. 1947-68.
” 4 Foren.bok.medl.fort. årsm. og regnskap……………….1967-85.
Nr.5Fore. bok.Medl.forteg. 1951-54.
” 6 En pakke med gamle bøker fra vestre Råde Indrem Kvinneforening.

Vestre Råde og Saltnes
Råde Lokalsamling. Oppbevares i Råde kommunes lokalhistoriske arkiv.

Arkivalia fra Søndre Råde Indremisjon.

Arkivaliene består av foreningsprotokoller 4 stk, regnskapsbøker 3 stk, 1 stk, handskevet protokoll (lagsavis ) og 1 stk mappe inneholdende skjøter, kjøpekontrakter, byggekontrakt m.m. for Effata. Arkivaliene er delvis i svak forfatning- de eldre- men for øvrig i bra stand. De arkiveres i to bokser BOKS 1 og 2. Merking av bokser og innhold som før.

Boks 1:
Nr 1: Prot.Søndre Råde Ind.m.Ca 1900- 59.
” 2: — — ”” —— — ” — ” 1960- 79.
” 3: — — ”” —— — ” — ” 1979- 88.
” 4: — — ”” —— — ” — ” 1989- 02.
” 5: 1 stk. mappe inneh. skjøter.kjøp.kontr.
+div. papir fra etabl/bygg. av Effata ca 1908.

Boks 2:
Nr 1: Regnskap bedeh. Effata 1908 –11.
” 2: Regnskap.+ medl.fort.Effata 1924 –44.
” 3: Regnskap. Effata indrem.f. 1945- 82.
” 4: Prot.k.Foren.avis.Vårbud ca 1945–55.

Arkiv. fra kristn. forening.
Arkivaliene består av foreningsprotokoller 4 stk. regnskap, bøker 3 stk. l stk. håndskreven protokoll. (håndskr. lagsavis) og l stk. mappe innh. skjøter,kjøpekontr. m.m. for Effata. Arkiv. er delvis i dårlig forf. de eldre,men forøv. i bra stand. De arkiveres i Boks 9 og 10. Merking av bokser m.m. som før.

Boks 10:
Nr. 1: Regnskap,bedeh.Effata 1908–11
” 2: Regn.sk. +medl.forteg. 1924- 44.
” 3: Regnsk, Effata indrem. 1945- 82.
” 4: Prot.Foren.avis.Vårbud 1945- 55.

Brevordner nr. 1 Hylle nr. 3 Rom 7

Kopier Effata Innvielse av Effata 1908
Kopier m.notater Betel 70 års jubileum 1958

RØMSKOG
Rømskog misjonsforening

Oversikt over Protokoller og journaler i Rømskog misjonsforening
Disse er lagret i Rømskog kommunes bankbokser, ved kommunehuset.

Rømskog misjonsforening

Møteprotokoll 1880 til 1973
Møteprotokoll fra 1.august 1936 til 3.juli 1951.
Møteprotokoll fra 30. juni 1951 til 1985
Styreprotokoll fra januar 1974 til 11. mars 1988.

Rømskog kristelige ungdomsforening

Protokoll
Fra oppstartsmøte onsdag 30. november 1921. Med foreningens lover nedtegnet.
Deretter er protokollen brukt som årsmøte- og styreprotokoll. Tom årsmøte 8. februar 1948 og styremøte 18.april 1948.

Møteprotokoll 1921 til og med 1939.

Rømskog kristelige ungdomsforening styre- og årsmøteprotokoll fra 1949, 16. januar tom 1. styremøte 1974, 18. januar

Møteprotokoll 27. januar 1940 til 27.12. 1970

Bjørnar Holmedal

SARPSBORG
Jelsnes Normisjon
Lande Normisjon
Bethania Normisjon, Sarpsborg
Bjørnstad Forsamling
Melleby Normisjon
Normisjon Hannestad og Greåker

VI Normisjon

Innhold i safe på Hasle menighetssenter pr oktober 2014:
Varteig indremissionsforening 1880-1947 Forhandlingsprotokoll
Varteig indremisjonsforening 1947-1969
Varteig indremisjonsforening 1969-1985
Varteig indremisjonsforening 1986-1992
Varteig indremisjon 1993-2002
Styrereferater og årsberetninger for Varteig normisjon 2002-2006
Kassabok for Varteig indremisjon 1944-1979
Forhandlingsprotokoll for Ise og omegns misjonsforening 1917-1946
Forhandlingsprotokoll Ise indremisjon 1947-1964
Forhandlingsbok for Ise indremisjon 1964-1978
Møtebok for Ise indremisjon 1978-1995
Styrereferater og årsberetninger for Ise indremisjon  1995-2003
Kassabok for Ise indremisjon 1917 -1951
Kassabok for Ise indremisjon 1951-1987
Kontingentbok for Ise indremisjonsforening 1932 -1964
Regnskap for Ise indremisjon 1988 – 1996
Regnskap for Ise indremisjon 1996-2001
Medlemmer Ise indremisjon 1989-2005
Referater fra fusjonen mellom Varteig normisjon og Ise normisjon inkl . fusjonsdokumentet 2005-2006
Styrereferater og årsmeldinger for Varteig og Ise normisjon 2006-2013
Ise indremisjons kvinneforening 1934- 1963
Kassabok for Ise indremisjons kvinneforening 1936-1991
Ise indremisjons finnmarksforening  1956-1981
Kassabok for Finnmarksmisjonen 1932-1976
Kassabok for Finnmarksmisjonen 1977-1981
Kassabok for Barneforeningen Håpet 1922-1954
Medlemsbok for Yngres avdeling Ise 1942- 1982
Kassabok for Ise YA 1942 -1994
Ise YA 1975-1985
Ise kristelige ungdomskor 1976-1982
Protokoll for Ise kr. ungdomskor 1982-1993
Styrereferat for Ise kr. ungdomskor 1993-2003
Styrereferat for Ise kr. ungdomskor 2004-2005
Medlemsbok for Ise kr. ungdomskor 1976-1997
Kassabok for Ise kr. ungdomskor 1981-1989
Kassabok for Ise kr.ungdomskor 1989-1995
Div.tegninger og dokumenter vedr. bedehuset Betania Ise ca 1935
Regnskap for Betania 2002-2006

Normisjon Betlehem Borgen
Fredheim Klavestadhaugen Normisjon
Fredheim Normisjon Kvinneforening
Ungbirken Kvinneforening Tveter
Skjeberg Normisjon Kv For
Ullerøy Normisjon
Skjeberg Normisjon
Vestre Skjeberg Normisjon

SKIPTVET
Langli Normisjon
Misjonshusets Fellesforening
Vidnes fellesforening

SPYDEBERG
Normisjon SATS
Normisjon Spydeberg

TRØGSTAD
Trøgstad og Båstad Normisjon

VÅLER
Svinndal Normisjon

HØLAND, AKERSHUS
Kragtorp Normisjon

Berg Santalmisjon
Berg Santalmisjon (startet som Døle pikeforening, frem til 1967), perm med beretninger fra 1929-1981, pluss enkelte utklipp.

Oppbevares i Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger,
Herrgårdsveien 10, 1771 Halden

Normisjon Mysen (Betania)
Oversikt over protokoller fra Normisjon Mysen (Betania) med underavdelinger pr januar 2011

Protokoll byggekomite, Protokoll 1941-1980, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Protokoll for husstyret NM, Protokoll 1980 – , I bruk,
Betania Sangkor, Protokoll 1975-1991, Avsluttet, arbeid lagt ned,
Betania Syforening, Protokoll 1970-1995, Avsluttet, arbeid lagt ned,
Betania Syforening, Regnskapsprotokoll 1987-1995, Avsluttet, arbeid lagt ned,
Regnskapsbok for Mysen og omegn Indremisjons-forenings byggefond, Regnskapsprotokoll 1945-1961
Betania Kvinneforening, Protokoll 1975-1984, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
Betania Kvinneforening, Protokoll 1958-1985, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
Betania Kvinneforening, Protokoll 1985-1993, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
Kassabok for Betania Kvinneforening, Regnskapsprotokoll 1957-1990, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
Regnskapsprotokol for Missionshuset Betania No1, Regnskapsprotokoll 1916-1933
Regnskapsprotokol for Betania Indremisjonsf No3, Regnskapsprotokoll 1947-1957
Betania Indremisjon, Regnskapsprotokoll 1966-1973
Regnskap Mysen IM, Regnskapsprotokoll 1978-1985
Bedhuset Betania og Mysen og omegn indremission, Protokoll 1917-1952, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen og Omegn Indremisjonsforening, Protokoll 1952-1980, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen Indremisjon, Protokoll 1981-1993, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen Indremisjon / Normisjon Mysen, Protokoll 1994-2009, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Normisjon Mysen, Protokoll 2009 – , I bruk,
Betania Pikeforening, Regnskapsprotokoll 1934-1986, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
Mysen indremissions Ungdomsforening, Protokoll og møtereferat 1924-1938, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
Ungdomsforeningens møtereferater, Protokoll og møtereferat 1934-1952, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
Betania Ungdomsforening, Protokoll og møtereferat 1952-1955, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
Protokoll for ungdomskoret, Protokoll 1971-1983, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen Ungdomskor, Korrespondanseperm 1971-1985, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen Indremisjon, Div gamle enkeltpapirer, samlet i konvolutt 1940 – 1950, Eget arkiv. Eidsb sp bank

Som følge av oppryddingen overfører Normisjon Mysen 16 stk protokoller/regnskapsprotokoller til sentralt arkiv. Foreningen forventer å motta arkivnøkkel fra Normisjon Østfold slik at foreningen har mulighet til å låne tilbake protokoller hvis behov for dette skulle oppstå i framtiden.
——————————————
KOR15 og Mysen Barnegospel har hånd om egne papirer og er ikke registrert over.
Message (Mysen Ungdomskor) har hånd om egne papirer etter 1983.
Mysen 26. jan 2011
Ragnar Duserud og Thoralf Dahl
Oppbevaring:  Der ikke annet er spesielt nevnt – oppbevares protokollene i regionens arkiv, Sarpsborg

Dilling Indremisjonsforening / Normisjon, (nedl.)

En styreprotokoll, 1912 – 26
En styreprotokoll, 1926 – 42
En styreprotokoll, 1942 – 67
En styreprotokoll, 1967 – 2006
Regnskapsbok 1912 – 49
En kassabok 1983 – 2006
Byggekomiteens protokoll, Dillingsalen, 1953
«Dagbok» Dilling ??? , 1906 –

Plassering:
Overlevert Rygge lokalhistoriske arkiv

Rømskog misjonsforening

Oversikt over Protokoller og journaler i Rømskog misjonsforening

Disse er lagret i Rømskog kommunes bankbokser, ved kommunehuset.

Rømskog misjonsforening

Møteprotokoll 1880 til 1973
Møteprotokoll fra 1.august 1936 til 3.juli 1951.
Møteprotokoll fra 30. juni 1951 til 1985
Styreprotokoll fra januar 1974 til 11. mars 1988.

Rømskog kristelige ungdomsforening

Protokoll
Fra oppstartsmøte onsdag 30. november 1921. Med foreningens lover nedtegnet.
Deretter er protokollen brukt som årsmøte- og styreprotokoll. Tom årsmøte 8. februar 1948 og styremøte 18.april 1948.

Møteprotokoll 1921 til og med 1939.

Rømskog kristelige ungdomsforening styre- og årsmøteprotokoll fra 1949, 16. januar tom 1. styremøte 1974, 18. januar

Møteprotokoll 27. januar 1940 til 27.12. 1970

Bjørnar Holmedal

Moss – flere foreninger

Levert til Moss by- og industrimuseum, høsten 2012

Årstall; Foreningsnavn

1945 – 1960: Ungdomsliv Moss IUF – protokoll
1955 – 1959: Referatbok for Hobbyklubben for piker
1959 – 1962: Kristen Ungdoms Fellesnemd
1919 – 1968: Kambo bedehus – protokoll
1941 – 2001: Styreprotokoll for Santalmisjonen Ungbirken
1956 – 1987: Ungbirken – protokoll
1988 – 2001: Ungbirken – protokoll
1931 – 1937: Pikeforeningen Ungbirken
1938 – 2001: Pikeforeningen Ungbirken
1920 – 1940: Kassabok for Moss Indremisjon
1937 – 1965: Regnskapsprotokoll Moss Indremisjon
1884 – 1896: Moss Indremisjon – protokoll
1889 – 1932: Moss Indremisjon – protokoll
1896 – 1920: Moss Indremisjon – protokoll
1920 – 1928: Moss Indremisjon – protokoll
1929 – 1940: Moss Indremisjon – protokoll
1940 – 1965: Moss Indremisjon – protokoll
1965 – 1979: Moss Indremisjon – protokoll
1924 – 1932: Medlemsfortegnelse for Moss og omegns Indremisjon
1884 – 1959: Festskrift Moss Indremisjon gjennom 75 år
1937 – 1945: Indremisjonens ungdomsforening – Ungdomsliv
1931 – 1933: Birkebladet
1933 – 1945: Birkebladet
Alfabetisk protokoll – diverse ad. Moss Bedehus
Diverse papirer: brev, skjøter etc.
Diverse historiske bilder

Aremark Normisjon

Historisk materiale levert fra Aremark Normisjon til:
Aremark Historielag v/ Karsten Johansen

Flg. er levert:
1 Den første protokoll for Aremark Indremisjon fram til 100 års-jubileet i 1989
2 Protokoll for Aremark Misjonshus fra 1955
3 Tinglyst skjøte for Misjonshuset
4 Byggebevis 24/9-1953
5 Møtebok: Byggekomiteen for Barnehagen

Fra Aremark Normisjon v/kasserer Karin Pettersen, Fosbyåsen, 1798 Aremark

Santalvennen, Tomter Indremisjon og Normisjon Tomter Santalvenn

Arkivmateriale er plassert i et skap på Tomter menighetssenter.

Følgende dokumenter er plassert der:

Fra Santalvennen (1929-2000):
Kassabok fra (1929) 1938 – 52)
Referatbok fra 1951 – 63
Referatbok fra 1963 – 78
Referatbok fra 1978 – 93
Referatbok fra 1993 – 2002
Foreningsperm fra 1992 – 2000

Fra Tomter Indremisjon:
Hovedforeningen (-1999) – skal etterspørres
Tomter Yngresmusikklag (sangbok)
Tomter ungdomsklubb (referatbok fra samlinger på slutten av 1960-tallet og fra ungdomskoret TRO (1973-1982)
Noteperm fra TRO
Tomter barnekor (1982-1994) – eske med notehefter og -permer og frammøteprotokoller
Ungdomskoret Aletheia  diverse i to plastposer

Fra Normisjon Tomter Santalvenn (2001 –

Referatbok fra 2002-2010
Regnskapsperm fra 2007-2010

Nøkkel til skapet finnes i foreningspermen som er hos foreningens leder

Tomter, februar 2013
Gerd Ninni Solum

Varteig Ise Normisjon

Innhold i safe på Hasle menighetssenter pr oktober 2014:
Varteig indremissionsforening 1880-1947 Forhandlingsprotokoll
Varteig indremisjonsforening 1947-1969
Varteig indremisjonsforening 1969-1985
Varteig indremisjonsforening 1986-1992
Varteig indremisjon 1993-2002
Styrereferater og årsberetninger for Varteig normisjon 2002-2006
Kassabok for Varteig indremisjon 1944-1979

Forhandlingsprotokoll for Ise og omegns misjonsforening 1917-1946
Forhandlingsprotokoll Ise indremisjon 1947-1964
Forhandlingsbok for Ise indremisjon 1964-1978
Møtebok for Ise indremisjon 1978-1995
Styrereferater og årsberetninger for Ise indremisjon  1995-2003
Kassabok for Ise indremisjon 1917 -1951
Kassabok for Ise indremisjon 1951-1987
Kontingentbok for Ise indremisjonsforening 1932 -1964
Regnskap for Ise indremisjon 1988 – 1996
Regnskap for Ise indremisjon 1996-2001
Medlemmer Ise indremisjon 1989-2005
Referater fra fusjonen mellom Varteig normisjon og Ise normisjon inkl . fusjonsdokumentet 2005-2006
Styrereferater og årsmeldinger for Varteig og Ise normisjon 2006-2013

Ise indremisjons kvinneforening 1934- 1963
Kassabok for Ise indremisjons kvinneforening 1936-1991

Ise indremisjons finnmarksforening  1956-1981
Kassabok for Finnmarksmisjonen 1932-1976
Kassabok for Finnmarksmisjonen 1977-1981

Kassabok for Barneforeningen Håpet 1922-1954
Medlemsbok for Yngres avdeling Ise 1942- 1982
Kassabok for  Ise YA 1942 -1994
Ise YA 1975-1985

Ise kristelige ungdomskor 1976-1982
Protokoll for Ise kr. ungdomskor 1982-1993
Styrereferat for Ise kr. ungdomskor 1993-2003
Styrereferat  for Ise kr. ungdomskor 2004-2005
Medlemsbok for Ise kr. ungdomskor 1976-1997
Kassabok for Ise kr. ungdomskor 1981-1989
Kassabok for Ise kr.ungdomskor 1989-1995

Div.tegninger og dokumenter vedr. bedehuset Betania Ise ca 1935
Regnskap for Betania 2002-2006

Der ingenting er notert under foreningene er det ikke levert/ført inn noe.