Innmelding

Velkommen til Norkirken Østfold – kirken uten vegger. Dette er en kirke som har som mål å samle ressurser for å styrke det lokale. Norkirken Østfold er til for å supplere det eksisterende foreningsarbeide, og har som mål å samle mennesker i alle aldre til å danne lokale huskirker. Huskirkene er en enkel samling som har tre dimensjon. OPP til Gud, INN til oss selv og til fellesskapet og UT til lokalsamfunn og organisasjonens internasjonale arbeid.

Norkirken Østfold har ikke noen direkte kobling til Normisjon sitt kirkesamfunn. Det betyr at man kan være medlem av Norkirken Østfold og samtidig være medlem av det kirkesamfunnet man måtte ønske.

Skjema for fastgivere

Givertjeneste
Nummer gjelder kun ved ønske om skattefradrag på givertjeneste